Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 80

Sorteer:

Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit materiaal biedt een opzet voor een werkgroep over beoogde en bereikte doelen van patiënten met gemetastaseerde longkanker. Het onderwijs heeft als doel om interactie en discussie op gang te brengen onder de studenten. Dit wordt gedaan aan de hand van het stapsgewijs doorlopen van een powerpoint over een casus en gerelateerd wetenschappelijk onderzoek, waarna er wordt stilgestaan bij het maken...

Ik heb een dokter in Marokko: de beleving van ziekte en dood in andere culturen   €   

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: De videofilm ‘Ik heb een dokter in Marokko’ laat op indringende wijze zien hoe patiënten van niet-westerse afkomst omgaan met ziekte en dood. De film geeft een bijzondere inkijk in gewoonten en geloofsovertuigingen bij ziekte, in verwachtingen jegens de zorg(verleners) en rituelen rond het levenseinde.
De film volgt allochtone patiënten en hun familie in Nederland, maar speelt zich tev...

Moeders springen niet van flats- documentaire over uitzichtloos psychisch lijden en het euthanasiebeleid

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Documentaire (55:20 min) over de maatschappelijke gevolgen van een streng euthanasiebeleid bij psychiatrische patiënten en de taboes omtrent zelfdoding. Er wordt het verhaal verteld van de moeder van regisseur Elena Lindemans, die al gedurende lange tijd worstelt met een ondraaglijk psychisch lijden. Zij vraagt daarom om euthanasie, maar haar verzoek wordt niet in behandeling genomen. Hierop plee...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader: Een reis tussen hoofd en hart.   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit boek beschrijft Alexander Verstaen hoe we meer voeling kunnen krijgen met de processen waar palliatieve patiënten en hun familieleden door gaan en hoe we deze dimensie van zorg daadwerkelijk gestalte kunnen geven. Hij heeft aandacht voor tal van vragen waar zieken en hun naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg, en iedereen die nadenkt over het levenseinde, mee wo...

Dood op verzoek (documentaire over euthanasie)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Documentaire (55min) over Cees van Wendel de Joode die ALS heeft. Zijn huisarts stelt vast dat de dood onafwendbaar is, waarop Cees kenbaar maakt dat hij euthanasie wil . Deze documentaire volgt het hele proces van euthanasie: van de gesprekken van de huisarts met Van Wendel de Joode tot en met de avond waarop hij de gevraagde injecties toedient. Het toont ook een deel na de euthanasie: Het onders...

De dokter en de dood: Optimale zorg in de laatste levensfase   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een boek waarin in 47 losse essays verschillende thema's besproken worden waarbij de bijzondere relatie die de dokter heeft met de dood geduid en bespreekbaar gemaakt worden.

Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infaus...

Het belang van het bespreken van het naderende levenseinde

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In deze korte video (5:21 min) bespreken spoedarts Cooper en senior-arts voor palliatieve zorg Selvaggi het belang van het bespreken van het naderende levenseinde met patiënten en hun naasten. Vaak wordt de boodschap over het naderende levenseinde niet of te laat gevoerd. Artsen hebben vaak de moeilijke taak om niet alleen hun eigen ongemak over het praten over de dood te moeten overwinnen, maar ...

Begeleide intervisie levensvragen en ouderen. Werkboek voor begeleiders

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: In 2008 verscheen bij het Expertisenetwerk de (uitgebreide) versie van het werkboek “Begeleide Intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen” op de website. Dit werkboek is bedoeld voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen er hoe ermee om te gaan. Op basis van dit werkboek is een train -de - traine...

1 2 3 8

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl