Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 61

Sorteer:

Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit materiaal biedt een opzet voor een werkgroep over beoogde en bereikte doelen van patiënten met gemetastaseerde longkanker. Het onderwijs heeft als doel om interactie en discussie op gang te brengen onder de studenten. Dit wordt gedaan aan de hand van het stapsgewijs doorlopen van een powerpoint over een casus en gerelateerd wetenschappelijk onderzoek, waarna er wordt stilgestaan bij het maken...

Ik heb een dokter in Marokko: de beleving van ziekte en dood in andere culturen   €   

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: De videofilm ‘Ik heb een dokter in Marokko’ laat op indringende wijze zien hoe patiënten van niet-westerse afkomst omgaan met ziekte en dood. De film geeft een bijzondere inkijk in gewoonten en geloofsovertuigingen bij ziekte, in verwachtingen jegens de zorg(verleners) en rituelen rond het levenseinde.
De film volgt allochtone patiënten en hun familie in Nederland, maar speelt zich tev...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader: Een reis tussen hoofd en hart.   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit boek beschrijft Alexander Verstaen hoe we meer voeling kunnen krijgen met de processen waar palliatieve patiënten en hun familieleden door gaan en hoe we deze dimensie van zorg daadwerkelijk gestalte kunnen geven. Hij heeft aandacht voor tal van vragen waar zieken en hun naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg, en iedereen die nadenkt over het levenseinde, mee wo...

De dokter en de dood: Optimale zorg in de laatste levensfase   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een boek waarin in 47 losse essays verschillende thema's besproken worden waarbij de bijzondere relatie die de dokter heeft met de dood geduid en bespreekbaar gemaakt worden. Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infauste progn...

Kaartjes van betekenis voor themabijeenkomsten of intervisie   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit spel, ‘Kaartjes van betekenis. 50 vragen die er toe doen’, bevat gevarieerde vragen over het levenseinde. Van zeer praktische (zoals ‘Weet je het al, begraven of cremeren?’) tot existentiële (zoals ‘Als je nu doodgaat, heeft je leven dan zin gehad?’). Sommige gaan over de uitvaart, andere gaan over rouw en weer andere hebben betrekking op de mogelijk benodigde zorg in de laatste l...

Vereeuwigd: verhalen van palliatieve patiënten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De website Vereeuwigd deelt verhalen van mensen in de palliatieve fase. Mensen schrijven hiervoor zelf een verhaal waarbij ze hun perspectief van het leven met een ongeneeslijke ziekte delen. Zo krijgen mensen die levensbedreigend ziek zijn (geweest) de mogelijkheid hun (levens)inzichten die hun ziekte en situatie hen heeft gebracht te delen met anderen, ziek en gezond. Het materiaal kan gebruik...

Het goede levenseinde in casussen   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit boek gaat over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners. Artsen en ethici gaan in het boek op zoek naar het ‘Higgs-deeltje’ van palliatieve zorg: onzichtbaar maar essentieel voor de samenhang en het goede begrip. Het goede levenseinde in casussen biedt vingerwijzingen aan iedereen die belang heeft bij geslaa...

Phase I cancer trials and palliative care: Antagonism, irrelevance, or synergy?   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Engelstalig artikel 'Phase I Cancer Trials and Palliative Care: Antagonism, Irrelevance, or Synergy?' waarin een synthese wordt gepresenteerd van alle presentaties en conclusies tijdens een symposium over fase 1 onderzoek in de oncologie, palliatieve zorg en ethiek. kernwoorden: Palliative care, phase I clinical trials, cancer, ethics, informed consent, end-of-life care J Pain Symptom Manage. 2...

1 2 3 7

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl