Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 97

Sorteer:

Zorg rond het levenseinde voor mensen met Alzheimer of een andere vorm dementie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een informatief boekje voor familie en naasten van mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Besproken wordt hoe dementie zich in het algemeen naar het einde toe ontwikkelt en wat voor inzichten of vraagstukken hier bij kunnen komen kijken. Op deze manier ontstaat er meer inzicht in de mogelijke problemen in de laatste levensfase. Daarnaast is er informatie over de behand...

Moeders springen niet van flats- documentaire over uitzichtloos psychisch lijden en het euthanasiebeleid

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Documentaire (55:20 min) over de maatschappelijke gevolgen van een streng euthanasiebeleid bij psychiatrische patiënten en de taboes omtrent zelfdoding. Er wordt het verhaal verteld van de moeder van regisseur Elena Lindemans, die al gedurende lange tijd worstelt met een ondraaglijk psychisch lijden. Zij vraagt daarom om euthanasie, maar haar verzoek wordt niet in behandeling genomen. Hierop plee...

Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In 2011 constateerde de KNMG dat artsen beter bekend moesten worden met het begeleiden van patiënten die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Naar verwachting zullen hulpverleners deze situatie steeds meer gaan tegenkomen. Deze handreiking van de KNMG en V&VN helpt artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om deze patiënten goed voor te bereiden en te begeleide...

Voor het te laat is – Documentaire over euthanasie bij dementieel lijden

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De documentaire ‘Voor het te laat is’ (55:30min) toont hoe twee vrouwen (Annie Zwijnenberg en Margriet Hermans) omgaan met de ziekte van Alzheimer, namelijk door te kiezen om hun eigen leven waardig te beëindigen middels euthanasie. Beide vrouwen lijden aan dementie in een vroeg stadium. Ze wilken de allesverwoestende ontwikkeling van die ziekte niet afwachten en besluiten uit het leven te st...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Dood op verzoek (documentaire over euthanasie)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Documentaire (55min) over Cees van Wendel de Joode die ALS heeft. Zijn huisarts stelt vast dat de dood onafwendbaar is, waarop Cees kenbaar maakt dat hij euthanasie wil . Deze documentaire volgt het hele proces van euthanasie: van de gesprekken van de huisarts met Van Wendel de Joode tot en met de avond waarop hij de gevraagde injecties toedient. Het toont ook een deel na de euthanasie: Het onders...

Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De hulpmiddelen zijn ontwikkeld binnen het project ‘Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies, in relatie tot ethische vragen over “wat is goede palliatieve zorg” voor mensen met een verstandelijke beperking’. Dit project is uitgevoerd met subsidie van ZonMw binnen het programma ‘Palliatieve Zorg’. Deze NIVEL handreiking helpt je bij besluitvorming in de laatste lev...

My sister’s keeper (speelfilm vanuit patiëntperspectief)​   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze Hollywood film (109 min) is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jodi Picoult.
My Sister’s Keeper vertelt het verhaal van familie Fitzgerald. Hun gelukkige gezinsleven verandert in een klap als hun dochter Kate wordt gediagnosticeerd met leukemie. Er zijn geen geschikte donoren voor Kate, zelfs haar ouders Brian en Sara zijn niet geschikt. Om Kate’s leven te redden, besluiten de o...

Goede voorbeelden: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Twee video-fragmenten (11.32 en 15.31 minuten) die een casus in beeld brengen van een patiënt met leukemie en de persoonlijke benadering van de zorgprofessionals bij deze patiënt. Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de t...

Verdiepingsmodule Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’ (reader van 58 pagina's) is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die reeds de basisscholing palliatieve zorg hebben gevolgd. In de basisscholing wordt aandacht besteed aan het begrip palliatieve zorg, aan de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg.
Tijdens deze bijeenkomsten komt re...

1 2 3 10

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl