Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 38

Sorteer:

Goede voorbeelden: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Twee video-fragmenten (11.32 en 15.31 minuten) die een casus in beeld brengen van een patiënt met leukemie en de persoonlijke benadering van de zorgprofessionals bij deze patiënt. Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de t...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De richtlijn en samenvatting 'palliatieve zorg bij mensen met COPD' is geschreven door samenwerkingsverband longgeneeskunde. Aan bod komen de volgende aandachtspunten: Start van de palliatieve fase, angst, depressie, stemmingsproblemen, Opioïdgebruik bij dyspnoe, plaatsbepaling van zuurstofbehandeling, het effect van ademhalings- en ontspanningsoefeningen op de kwaliteit van leven en dyspnoe, co...

Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In 2011 constateerde de KNMG dat artsen beter bekend moesten worden met het begeleiden van patiënten die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Naar verwachting zullen hulpverleners deze situatie steeds meer gaan tegenkomen. Deze handreiking van de KNMG en V&VN helpt artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om deze patiënten goed voor te bereiden en te begeleide...

Het goede levenseinde in casussen   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit boek gaat over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners. Artsen en ethici gaan in het boek op zoek naar het ‘Higgs-deeltje’ van palliatieve zorg: onzichtbaar maar essentieel voor de samenhang en het goede begrip. Het goede levenseinde in casussen biedt vingerwijzingen aan iedereen die belang heeft bij geslaa...

De dokter en de dood: Optimale zorg in de laatste levensfase   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een boek waarin in 47 losse essays verschillende thema's besproken worden waarbij de bijzondere relatie die de dokter heeft met de dood geduid en bespreekbaar gemaakt worden. Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infauste progn...

Palliative sedation and opioids at the end of life: Muslim patients in the Dutch context

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een Engelstalige video van 15 minuten over palliatieve sedatie en het gebruik van sterke pijnstillers bij palliatieve patiënten met een moslimachtergrond.
Deze video kan gebruikt worden als zelfstudie voor studenten. Mogelijkheden tot reflectie over palliatieve sedatie voor patiënten met een niet westerse achtergrond.

Lijkschouw

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: E-module met interactieve 3D-beelden van diverse locaties van overlijden met overledene, variërend van verwacht natuurlijk overlijden tot verdachte niet natuurlijke dood. De student kan extra informatie opvragen in het beeld en doorloopt aan de hand van vragen en achtergrond informatie het proces van de lijkschouw. Zelfstandig gebruik door studenten mogelijk. Kan ook in combinatie met een plenair...

E-learning cursussen palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit onderwijsmateriaal, ontwikkeld door MSD Academy, bestaat uit acht online nascholingsmodules met de onderwerpen introductie palliatieve zorg, communicatie, besluitvorming, slecht nieuws gesprek, complexe omstandigheden, zorg rondom het levenseinde, verlies, verdriet en rouw en tot slot 'krassen op de ziel' over zelfzorg. In ons land is gesteld dat palliatieve zorg geleverd wordt door generalis...

Palliatieve zorg in het coschap huisartsgeneeskunde

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Powerpoints en docenthandleidingen van onderwijs in de terugkomdagen van het coschap huisartsgeneeskunde ErasmusMC. Onderwerpen: Markeren, beoordelen vier dimensies, (pro actief) beleid, het ACP (advance care planning of proactieve zorgplanning) gesprek, spreken over palliatieve sedatie, indicatie palliatieve sedatie, het spreken over voorwaarden voor euthanasie en het beoordelen van e...

1 2 3 4

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl