Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 32

Sorteer:

Goede voorbeelden: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Twee video-fragmenten (11.32 en 15.31 minuten) die een casus in beeld brengen van een patiënt met leukemie en de persoonlijke benadering van de zorgprofessionals bij deze patiënt. Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de t...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De richtlijn en samenvatting 'palliatieve zorg bij mensen met COPD' is geschreven door samenwerkingsverband longgeneeskunde. Aan bod komen de volgende aandachtspunten: Start van de palliatieve fase, angst, depressie, stemmingsproblemen, Opioïdgebruik bij dyspnoe, plaatsbepaling van zuurstofbehandeling, het effect van ademhalings- en ontspanningsoefeningen op de kwaliteit van leven en dyspnoe, co...

Palliatieve zorg in het coschap huisartsgeneeskunde

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Powerpoints en docenthandleidingen van onderwijs in de terugkomdagen van het coschap huisartsgeneeskunde ErasmusMC. Onderwerpen: Markeren, beoordelen vier dimensies, (pro actief) beleid, het ACP (advance care planning of proactieve zorgplanning) gesprek, spreken over palliatieve sedatie, indicatie palliatieve sedatie, het spreken over voorwaarden voor euthanasie en het beoordelen van e...

Gecompliceerd ontslag en thuiszorgtechnologie

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit materiaal bevat 2 onderdelen die los van elkaar of gecombineerd aangeboden kunnen worden. 1) Een voorbeeld van een zelfstudie-opdracht. Deze kan als voorbereiding op het tweede materiaal, de werkgroep, of los gebruikt worden. Hierin leren studenten omstandigheden van gecompliceerd ontslag, procedure tot acuut ontslag, en opties voor thuistechnologie in palliatieve setting. 2) Een voorbeel...

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Wat vinden patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn? Dát is het vertrekpunt van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De animatie (2.09 min.) geeft een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017).
Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar onderstaande bronne...

Pallialine: Richtlijnen palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Pallialine is de website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen gepubliceerd worden. Er zijn specifieke richtlijnen over symptoomcontrole zoals bijvoorbeeld: pijn, ascites, decubitus, delier, depressie, dyspneu, hypercalciemie, hersenmetastasen, ileus, hik, jeuk, lymfoedeem, klachten van de mond, hoesten, dehydratie, anorexie en gewichtsverlies, misselijkheid en braken, obst...

De weg van de minste weerstand

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een Youtube video (4:32) over het dilemma van niet afgesproken reanimatiebeleid bij een palliatieve patiënt. Problemen die ontstaan door een gebrek aan vroegtijdige zorgplanning of advance care planning en de communicatie en afstemming tussen zorgprofessionals onderling worden in beeld gebracht.
De film is in te zetten in een opdracht over het bespreken van het reanimatiebeleid bij palliatie...

Netwerken palliatieve zorg: Organisatie van palliatieve zorg in Nederland

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Via deze website is de organisatie van palliatieve zorg in Nederland in kaart gebracht. De verschillende Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en wat zij patiënten, naasten en zorgverleners te bieden hebben kan hier opgezocht worden.

Een opdracht kan zijn om de student op zoek te laten gaan naar informatie over hoe en naar wie je een cliënt of familie kunt verwijzen cq informatie kunt ...

Vierluik over de laatste levensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In 2013 zond Nieuwsuur een bijzonder vierluik uit over de medische besluitvorming in de spreekkamer. De serie van 4 video's (elk rond de 10 minuten) over de laatste levensfase geeft een inkijkje in de dagelijkse praktijk van: een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, een verpleeghuis en een hospice. Verslaggevers Judith Pennarts en Jane van Laar voerden op elke locatie openhartige gesprekken met art...

1 2 3 4

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl