Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 132

Sorteer:

Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit materiaal biedt een opzet voor een werkgroep over beoogde en bereikte doelen van patiënten met gemetastaseerde longkanker. Het onderwijs heeft als doel om interactie en discussie op gang te brengen onder de studenten. Dit wordt gedaan aan de hand van het stapsgewijs doorlopen van een powerpoint over een casus en gerelateerd wetenschappelijk onderzoek, waarna er wordt stilgestaan bij het maken...

Communicatie tussen huisartsen en patiënten in de palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De huisarts speelt een centrale rol in de palliatieve zorg in Nederland. Hierbij is effectieve huisarts-patiënt communicatie van belang voor het aan de orde krijgen van de individuele klachten, angsten en wensen van de patiënt. De combinatie van communicatieve en medischtechnische aspecten zijn de bouwstenen voor een integrale benadering door de huisarts. Effectief communiceren met de patiënt ...

Kaartspel ‘oog in oog: samen praten over als en dan’   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit kaartspel ‘Oog in Oog. Samen praten over als en dan’ is een gesprekshulp met vragen over de toekomst. Een toekomst met ouderdom, met toenemende afhankelijkheid en de confrontatie met de dood. ‘Oog in Oog’ helpt mensen zich voor te bereiden op die toekomst.

‘Oog in Oog’ is bedoeld voor iedereen die bewust is van het belang om over de onderwerpen te praten die vroeg of laat...

Voor het te laat is – Documentaire over euthanasie bij dementieel lijden

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De documentaire ‘Voor het te laat is’ (55:30min) toont hoe twee vrouwen (Annie Zwijnenberg en Margriet Hermans) omgaan met de ziekte van Alzheimer, namelijk door te kiezen om hun eigen leven waardig te beëindigen middels euthanasie. Beide vrouwen lijden aan dementie in een vroeg stadium. Ze wilken de allesverwoestende ontwikkeling van die ziekte niet afwachten en besluiten uit het leven te st...

Wat is de waarde van palliatieve zorg?

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Online video (3.24 min.) over de waarde van palliatieve zorg. Agora (een organisatie die de verankering van palliatieve zorg in Nederland ondersteunt) interviewde deelnemers aan het Nationaal Congres Palliatieve Zorg (2017) en stelde hen de vraag: Wat is de waarde van palliatieve zorg? Aan het woord zijn een naaste, huisarts, anesthesioloog, consulent spirituele zorg en gespecialiseerd verpleegkun...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Too young to die – euthanasiewens onder jongeren met psychisch lijden

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In de documentaire Too Young To Die (44:22 min) wordt er onderzocht hoe er in Nederland en België wordt omgegaan met psychisch lijdende jongeren die een zelfgekozen doodswens hebben. De documentaire belicht deze kwestie vanuit het standpunt van patiënten, hun naasten en psychiaters.
Een van de patiënten is de 27-jarige Nadia – die in de laatste fase van haar euthanasietraject zit. Zij ...

Dood op verzoek (documentaire over euthanasie)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Documentaire (55min) over Cees van Wendel de Joode die ALS heeft. Zijn huisarts stelt vast dat de dood onafwendbaar is, waarop Cees kenbaar maakt dat hij euthanasie wil . Deze documentaire volgt het hele proces van euthanasie: van de gesprekken van de huisarts met Van Wendel de Joode tot en met de avond waarop hij de gevraagde injecties toedient. Het toont ook een deel na de euthanasie: Het onders...

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De richtlijn en samenvatting 'palliatieve zorg bij mensen met COPD' is geschreven door samenwerkingsverband longgeneeskunde. Aan bod komen de volgende aandachtspunten: Start van de palliatieve fase, angst, depressie, stemmingsproblemen, Opioïdgebruik bij dyspnoe, plaatsbepaling van zuurstofbehandeling, het effect van ademhalings- en ontspanningsoefeningen op de kwaliteit van leven en dyspnoe, co...

Advance care planning (ACP) of pro-actieve zorgplanning de verantwoordelijkheden van de verpleegkundigen   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De komende jaren is het de bedoeling om ACP binnen Nederlandse ziekenhuizen onderdeel te laten uitmaken van de standaard verleende zorg aan patiënten bij wie het levenseinde nadert. De uitvoering van ACP vraagt om verantwoordelijkheden van verschillende zorgverleners, zo ook verpleegkundigen. In dit artikel (tijdschrift Pallium, abonnement nodig voor inlog) wordt antwoord gegeven op de vraag wat ...

1 2 3 14

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl