Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 86

Sorteer:

Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit materiaal biedt een opzet voor een werkgroep over beoogde en bereikte doelen van patiënten met gemetastaseerde longkanker. Het onderwijs heeft als doel om interactie en discussie op gang te brengen onder de studenten. Dit wordt gedaan aan de hand van het stapsgewijs doorlopen van een powerpoint over een casus en gerelateerd wetenschappelijk onderzoek, waarna er wordt stilgestaan bij het maken...

Communicatie tussen huisartsen en patiënten in de palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De huisarts speelt een centrale rol in de palliatieve zorg in Nederland. Hierbij is effectieve huisarts-patiënt communicatie van belang voor het aan de orde krijgen van de individuele klachten, angsten en wensen van de patiënt. De combinatie van communicatieve en medischtechnische aspecten zijn de bouwstenen voor een integrale benadering door de huisarts. Effectief communiceren met de patiënt...

Kaartspel ‘oog in oog: samen praten over als en dan’   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit kaartspel ‘Oog in Oog. Samen praten over als en dan’ is een gesprekshulp met vragen over de toekomst. Een toekomst met ouderdom, met toenemende afhankelijkheid en de confrontatie met de dood. ‘Oog in Oog’ helpt mensen zich voor te bereiden op die toekomst. ‘Oog in Oog’ is bedoeld voor iedereen die bewust is van het belang om over de onderwerpen te praten die vroeg of laat aan de o...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Advance Care Planning (pro-actieve zorgplanning)

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Lesbeschrijving van de werkgroep ACP (advance care planning, ook wel proactieve zorgplanning), onderdeel is van het blok Medical Humanities (Bachelor jaar 3) in onderwijssetting van het UMCU. Het betreft: - de tekst voor studenten in het blokboek - de docenthandleiding - de voorbereidende opdracht voor studenten - beschrijving van het hoorcollege - gedicht horend bij de werkvorm Leerdoelen ...

De dokter en de dood: Optimale zorg in de laatste levensfase   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een boek waarin in 47 losse essays verschillende thema's besproken worden waarbij de bijzondere relatie die de dokter heeft met de dood geduid en bespreekbaar gemaakt worden. Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infauste progn...

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De richtlijn en samenvatting 'palliatieve zorg bij mensen met COPD' is geschreven door samenwerkingsverband longgeneeskunde. Aan bod komen de volgende aandachtspunten: Start van de palliatieve fase, angst, depressie, stemmingsproblemen, Opioïdgebruik bij dyspnoe, plaatsbepaling van zuurstofbehandeling, het effect van ademhalings- en ontspanningsoefeningen op de kwaliteit van leven en dyspnoe, co...

Palliatieve Zorg: Behandelopties, keuzes rondom het levenseinde en medisch-ethische besluitvorming

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Doel van deze e-learningmodule (duur ongeveer 25 minuten) is het opdoen van kennis over palliatieve zorg. Hiermee wordt de basiskennis van alle studenten op één niveau gebracht. Tijdens plenaire bijeenkomsten kan hierdoor meer aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties omtrent palliatieve zorg. Hoofdonderwerpen in deze module zijn: - behandelopties en ke...

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Agora geeft een uitgebreid overzicht met diverse materialen (boeken, artikelen, onderzoeken en films) over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt onder andere materiaal aangereikt over zingeving, communicatie, ethiek, afscheid nemen en rouw, stervensfase en dagelijkse zorg.
Afhankelijk van het thema kan het gekozen materiaal gebruikt worden ter verdieping, het...

1 2 3 9

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl