Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 149

Sorteer:

Communicatie tussen huisartsen en patiënten in de palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De huisarts speelt een centrale rol in de palliatieve zorg in Nederland. Hierbij is effectieve huisarts-patiënt communicatie van belang voor het aan de orde krijgen van de individuele klachten, angsten en wensen van de patiënt. De combinatie van communicatieve en medischtechnische aspecten zijn de bouwstenen voor een integrale benadering door de huisarts. Effectief communiceren met de patiënt ...

Kaartspel ‘oog in oog: samen praten over als en dan’   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit kaartspel ‘Oog in Oog. Samen praten over als en dan’ is een gesprekshulp met vragen over de toekomst. Een toekomst met ouderdom, met toenemende afhankelijkheid en de confrontatie met de dood. ‘Oog in Oog’ helpt mensen zich voor te bereiden op die toekomst.

‘Oog in Oog’ is bedoeld voor iedereen die bewust is van het belang om over de onderwerpen te praten die vroeg of laat...

Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In 2011 constateerde de KNMG dat artsen beter bekend moesten worden met het begeleiden van patiënten die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Naar verwachting zullen hulpverleners deze situatie steeds meer gaan tegenkomen. Deze handreiking van de KNMG en V&VN helpt artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om deze patiënten goed voor te bereiden en te begeleide...

Oog voor naasten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De Oog voor Naasten-methodiek is ontwikkeld in het kader van het project 'Oog voor naasten'. Dit project had als doel het ondersteunen van generalistische zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat o.a. uit een...

Handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze handreiking richt zich op het informeren van zorgverleners (met name artsen en verpleegkundigen) over religieuze en cultureel bepaalde opvattingen en gebruiken, waaraan zorgverleners kunnen denken bij hun palliatieve zorg aan niet-westerse allochtonen. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan een sensitieve benadering van mensen met een andere culturele achtergrond.

Deze handreiking kan geb...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Too young to die – euthanasiewens onder jongeren met psychisch lijden

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In de documentaire Too Young To Die (44:22 min) wordt er onderzocht hoe er in Nederland en België wordt omgegaan met psychisch lijdende jongeren die een zelfgekozen doodswens hebben. De documentaire belicht deze kwestie vanuit het standpunt van patiënten, hun naasten en psychiaters.
Een van de patiënten is de 27-jarige Nadia – die in de laatste fase van haar euthanasietraject zit. Zij ...

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De richtlijn en samenvatting 'palliatieve zorg bij mensen met COPD' is geschreven door samenwerkingsverband longgeneeskunde. Aan bod komen de volgende aandachtspunten: Start van de palliatieve fase, angst, depressie, stemmingsproblemen, Opioïdgebruik bij dyspnoe, plaatsbepaling van zuurstofbehandeling, het effect van ademhalings- en ontspanningsoefeningen op de kwaliteit van leven en dyspnoe, co...

Goede voorbeelden: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Twee video-fragmenten (11.32 en 15.31 minuten) die een casus in beeld brengen van een patiënt met leukemie en de persoonlijke benadering van de zorgprofessionals bij deze patiënt. Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de t...

Met het einde in zicht: Communiceren in de palliatieve zorg   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Het boek 'Met het einde in zicht' gaat over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren. Het boek omvat een verzameling van 29 levensechte verhalen uit de palliatieve zorg, gebaseerd op interviews met zorgverleners, patiënten, naasten en nabestaanden. Na de eerste 19 verhalen (van zorgverleners) geven de geïnterviewden en de auteurs suggesties voor betere communic...

1 2 3 15

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl