Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 87

Sorteer:

Communicatie tussen huisartsen en patiënten in de palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De huisarts speelt een centrale rol in de palliatieve zorg in Nederland. Hierbij is effectieve huisarts-patiënt communicatie van belang voor het aan de orde krijgen van de individuele klachten, angsten en wensen van de patiënt. De combinatie van communicatieve en medischtechnische aspecten zijn de bouwstenen voor een integrale benadering door de huisarts. Effectief communiceren met de patiënt...

Kaartspel ‘oog in oog: samen praten over als en dan’   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit kaartspel ‘Oog in Oog. Samen praten over als en dan’ is een gesprekshulp met vragen over de toekomst. Een toekomst met ouderdom, met toenemende afhankelijkheid en de confrontatie met de dood. ‘Oog in Oog’ helpt mensen zich voor te bereiden op die toekomst. ‘Oog in Oog’ is bedoeld voor iedereen die bewust is van het belang om over de onderwerpen te praten die vroeg of laat aan de o...

Ik heb een dokter in Marokko: de beleving van ziekte en dood in andere culturen   €   

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: De videofilm ‘Ik heb een dokter in Marokko’ laat op indringende wijze zien hoe patiënten van niet-westerse afkomst omgaan met ziekte en dood. De film geeft een bijzondere inkijk in gewoonten en geloofsovertuigingen bij ziekte, in verwachtingen jegens de zorg(verleners) en rituelen rond het levenseinde.
De film volgt allochtone patiënten en hun familie in Nederland, maar speelt zich tev...

Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In 2011 constateerde de KNMG dat artsen beter bekend moesten worden met het begeleiden van patiënten die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Naar verwachting zullen hulpverleners deze situatie steeds meer gaan tegenkomen. Deze handreiking van de KNMG en V&VN helpt artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om deze patiënten goed voor te bereiden en te begeleide...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Wat is de waarde van palliatieve zorg?

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Online video 3.24 min over de waarde van palliatieve zorg. Agora (een organisatie die de verankering van palliatieve zorg in Nederland ondersteunt) interviewde deelnemers aan het Nationaal Congres Palliatieve Zorg en stelde hen de vraag: Wat is de waarde van palliatieve zorg? Aan het woord zijn een naaste, huisarts, anesthesioloog, consulent spirituele zorg en gespecialiseerd verpleegkundige palli...

Met het einde in zicht: Communiceren in de palliatieve zorg   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Het boek 'Met het einde in zicht' gaat over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren. Het boek omvat een verzameling van 29 levensechte verhalen uit de palliatieve zorg, gebaseerd op interviews met zorgverleners, patiënten, naasten en nabestaanden. Na de eerste 19 verhalen (van zorgverleners) geven de geïnterviewden en de auteurs suggesties voor betere communic...

Goede voorbeelden: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Twee video-fragmenten (11.32 en 15.31 minuten) die een casus in beeld brengen van een patiënt met leukemie en de persoonlijke benadering van de zorgprofessionals bij deze patiënt. Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de t...

De dokter en de dood: Optimale zorg in de laatste levensfase   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een boek waarin in 47 losse essays verschillende thema's besproken worden waarbij de bijzondere relatie die de dokter heeft met de dood geduid en bespreekbaar gemaakt worden. Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infauste progn...

1 2 3 9

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl