Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 149

Sorteer:

Kijken in de ziel: Gesprekken over rouw

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: In deze reportage in twee delen (van ieder ongeveer 40 minuten) wordt er gepraat met mensen die hebben ervaren hoe het is om iemand te verliezen. Persoonlijke verhalen van het proces van rouw worden in beeld gebracht.

Bekijk een uitzending en bespreek met elkaar wat we ervan leren. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met rouw, maar wat is rouw precies, hoe leef je verder na het verl...

Richtlijn omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Het doel van de kwaliteitsstandaard is om zorgorganisaties en medewerkers in de verpleging, verzorging en thuis, te motiveren om omgaan met levensvragen te integreren als essentieel onderdeel van goede en liefdevolle zorg. Daarnaast biedt de standaard aanbevelingen over hoe de organisatie dit concreet kan maken en een meetinstrument dat het mogelijk maakt om -voor interne verbeterinformatie- na te...

Richtlijn euthanasie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Levensbeëindigend handelen op verzoek van de patiënt is een uiterst middel in die situaties waarin de patiënt en de arts voor hun gevoel met de rug tegen d...

Somberheid in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dat patiënten in de palliatieve fase somber en verdrietig zijn, is normaal en begrijpelijk. De exclusief psychiatrische blik die zulke somberheid benoemt als ‘depressieve stoornis’, is in zo’n situatie verraderlijk. Zij kan beter verruild worden voor een bredere, ‘salutogene’ benadering die zich niet uitsluitend richt op klachten en risicofactoren, maar ook probeert krachtbronnen aan te...

Zingeving in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze animatie (2.18 minuten) ‘Zingeving in de palliatieve fase, het Diamantmodel’ is ontwikkeld in opdracht van PZNL, in samenwerking met IKNL en prof. Dr. Carlo. J.W. Leget, hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek. De animatie is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Deze geeft een beknopte samenvatting van het diamant model (ofwe...

Geestelijke verzorging in Nederland

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: De website https://geestelijkeverzorging.nl/ is een initiatief van Stichting Deo Volente met diverse samenwerkingspartners binnen het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’. Het project heeft ten doel om meer duidelijkheid te geven over geestelijke verzorging in Nederland. De website geeft praktische informatie voor zowel de mensen met levensvragen als de professionals. Ook is er een soc...

Bespreken van de laatste levensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ stimuleert dat mensen meer ruimte en aandacht geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan. Het gaat hierbij over onderwerpen als stervensbegeleiding, dood, waardig oud worden, ziekte en de herinneringen over je leven.
Op de site ikwilmetjepraten.nu worden tips gegeven om een gesprek te beginnen en wordt er verweze...

Samen beslissen met chronisch zieken

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Hoe pas je samen beslissen toe bij mensen met een chronische ziekte? De gesprekshandleiding voor eerstelijns zorgverleners biedt een leidraad voor het gesprek. Bekijk ook de keuzehulpen, waarmee de cliënt thuis in alle rust zijn besluit kan nemen.

Wat is samen beslissen en wat levert het op? Via de website ook links naar diverse hulpmiddelen, een gespreksmodel en een gesprekshandleiding vo...

Regie over eigen leven en sterven, deel 1

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deel 1 van een documentaire (7 minuten) waarin artsen, verpleegkundigen en ernstig zieke en terminale patiënten worden gevolgd in het Arnhemse Ziekenhuis Rijnstate. Op de afdeling oncologie moet regelmatig worden beslist over leven en dood. Uitbehandelde kankerpatiënten kunnen in de laatste fase van hun leven aangeven hoe zij die willen invullen. Gaan ze naar huis, met pijnstillende medicijnen e...

1 7 8 9 10 11 15

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl