Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 80

Sorteer:

Infographic euthanasie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Infographic in pdf vorm over euthanasie. Als voldaan is aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen kunnen artsen euthanasie verrichten of hulp bij zelfdoding verlenen. Dit kwam in 2018 ruim 6.000 keer voor. In de meeste gevallen wordt euthanasie uitgevoerd door huisartsen bij patiënten met kanker. Deze infographic combineert diverse bronnen om inzicht te geven in de omvang en het soort euthanasieve...

Autonomie en levenseindebeslissingen

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Lesbeschrijving van een college en werkgroep over autonomie en levenseindebeslissingen (Master jaar 3) waarbij het doel is de student kennis te laten maken met de autonome keuze van de patiënt in de besluitvorming rond het levenseinde. Studenten leren te reflecteren op praktische ervaringen, opgedaan in de coschappen van jaar 3 tot en met 5 met behulp van theoretische kennis uit de bachelor.

Slechtnieuwsgesprek

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze workshop over het voeren van slechtnieuwsgesprek is ontwikkeld door IKNL. Binnen deze workshop wordt het volgende besproken:
- Link met Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
- Het slechtnieuwsgesprek (1. wat ga je bespreken; 2. het brengen van slecht nieuws; 3. wat heeft het slechtnieuwsgesprek ons gedaan (reflectie))
Het materiaal bestaat uit de powerpoint behorende bij d...

Ethische toolkit

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Website over ethiek die meerdere leerstijlen adresseert (de aangeboden leerpaden zijn: verdiepen, snelle informatie, discussiëren en zelf aan de slag). Studenten kunnen zelfstandig navigeren in de website. Voorziet in achtergrondinformatie, theorie, stappenplan morele dilemma's, podcasts en discussieforum.

Slotcouplet   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit boek 'Slotcouplet' beschrijft longarts Sander de Hosson casuïstiek uit de praktijk. Hij behandelt patiënten met een ongeneeslijke ziekte, bij wie de laatste levensfase is aangebroken. Samen met een team van zorgverleners streeft hij naar de beste kwaliteit van leven en sterven voor de patiënt. De Hosson vertelt openhartig wat hij denkt en voelt, hoe hij handelt bij vaak ingewikkelde zie...

Doodziek

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Ölüme çare yok – Doodziek is een pilotfilm met een speelduur van 14,5 minuten en is Nederlands en Turks gesproken en ondertiteld. Deze film is ontwikkeld als voorlichtingsmateriaal om met name de eerste generatie Turkse allochtonen een realistisch beeld te geven van de Nederlandse zorg en om te verduidelijken welke hulp de huisarts en wijkzuster kunnen bieden.

Het kan echter in o...

Hospicezorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een filmpje (4 minuten) over een hospice (Franciscus Hospice in Weert). Verschillende medewerkers (waaronder vrijwilligers) komen aan bod over hun rol binnen het hospice en hoe zij de zorg voor mensen in de laatste levensfase ervaren.

Waardenweb

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Interactief onderwijsinstrument met video's, teksten en opdrachten dat (zelfstandig) te gebruiken is door studenten, docenten en opleiders op het gebied van medische ethiek, medische communicatie en professioneel gedrag. De voor palliatieve zorg relevante onderwerpen zijn onder andere: • patiënt als persoon • pijn en lijden • hoop • kwaliteit van leven • vergankelijkheid

T...

Intervisiemethodes

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Intervisiemethodieken: diverse methodes binnen de intervisie met stappenplan.

Bespreek de verschillende methodieken. Te gebruiken bij reflectieverslagen, portfolio, intervisie, nabespreken stagesituaties.

Eindigheid

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Ervaringsverhaal/blog van longarts Sander de Hosson over professionaliteit (werk mee naar huis nemen).

1 6 7 8

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl