Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 80

Sorteer:

Omgaan met de dood

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Hoe gaan artsen om met de dood? Interviews met verschillende artsen van verschillende specialismen over omgaan met de dood.

Zin(geving) in Onderwijs

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Zin in onderwijs is een implementatieproject over inbedding van aandacht voor zingeving in curricula van zorgopleidingen in het mbo en hbo in Nederland. Zij hebben voor MBO- en HBO-studenten lessenseries ontwikkeld, die samen met de webapp 'levensvragen' gebruikt kunnen worden.

De MBO-lessenserie bevat de volgende opdrachten/onderwerpen: 1 Jouw roots; 2.Bij ons thuis.. is dat gewóón?...

Landelijke richtlijn rouw

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een richtlijn over rouw bij patiënten en hulpverleners op basis van landelijk consensus. Onderwerpen die in deze richtlijn aan bod komen zijn beschrijving van rouw, rouwtaken, gecompliceerde rouw, predisponerende factoren, diagnostiek, verliesverwerking, begeleiding en therapie. Daarnaast worden diverse mogelijkheden voor verwijzing gegeven.
Achtergrondinformatie met verwijzingen naar websit...

Gespreksvoering in de palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Het hoofdstuk 23 over gespreksvoering in de palliatieve zorg uit het boek 'Recepten voor een goed gesprek: Communicatie in de medische praktijk' geeft achtergronden over de communicatie in de context van palliatieve zorg. Er worden onder andere tips gegeven over het omgaan met emotionele reacties van de patient (ontkenning, woede, verdriet, huilen, angst).

Dilemma’s in de palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Voor het schrijven van een Bachelor essay kunnen studenten de mogelijkheid krijgen om te kiezen uit verschillende stellingen. Deze acht stellingen hebben alle als onderwerp een aan de palliatieve zorg gerelateerd dilemma.
De stellingen gaan over dementie, kosten palliatieve zorg, rolverdelingen artsen en verpleegkundigen, markeren, zingeving of spirituele ondersteuning, niet behandelen bij ver...

Levenseindekliniek

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Online video, 56 min. Documentaire over De Levenseindekliniek. Marcel Ouddeken en Hans Kema filmden anderhalf jaar patiënten en medewerkers. De kliniek wordt ingeschakeld door mensen met een actuele euthanasiewens. Euthanasie wordt direct in beeld gebracht; de documentaire heeft indertijd veel aandacht gehad in de media. Een mogelijkheid om de documentaire te gebruiken middels een 'flipped clas...

Spirituele zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze zelfstudieopdrachten zijn onderverdeeld in een aantal thema’s: zingeving en spiritualiteit, waarden, frustratie en ruimte, sterven en zingeving en krachtbronnen.

Gebruik het ZSO samen met de volgende bronnen:
 • Betekenis geven – een essentiële menselijke functie: de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten- Berger (2014)
 • Filmpje “Keetje Bosma...
 • Sterven op je eigen manier   €   

  Type: Enkele les of taak
  Omschrijving: Middels deze E-learning leer je onderscheid maken tussen verschillende manieren van sterven. Volgens het onderzoek van STEM kunnen mensen in vijf sociale milieus die een levenshouding en waardenoriëntatie delen, onderverdeeld worden. Dit resulteert in vijf verschillende typen mens, die ieder op een eigen manier omgaan met sterven: proactieve, onbevangene, socialen, vertrouwende en rationele. U ...

  Methodieken voor intervisie

  Type: Bron of onderdeel van les
  Omschrijving: In dit document worden een aantal methodieken uiteengezet, als leidraad voor een goede intervisie. De methodes die beschreven worden zijn: probleemoplossende methode; leer- en onderzoekmethode; tienstappenmethode en de roddelmethode. Stappenplannen en de mogelijke toepassing van deze methodes worden gegeven.

  Pats, zomaar dood

  Type: Bron of onderdeel van les
  Omschrijving: Interviews met geneeskundestudenten over hun ervaringen met het overlijden van hun patiënten.

  1 5 6 7 8

  PASEMECO is een
  samenwerkingsproject van:


  AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

  Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
  ZonMW


  Ministerie van VWS

  Correspondentie-adres

  Maastricht University
  Department of Educational
  Development and Research

  Projectgroep PASEMECO
  Postbus 616 6200 MD Maastricht
  +31(0) 43 388 57 31
  info@pasemeco.nl