Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 64

Sorteer:

Samenwerken met informele zorgverleners

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit werkboek bestaat uit 12 thema’s rondom de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers. Het biedt inspiratie, informatie, ervaringen uit de praktijk en verwijst naar handige tools. Het bevat o.a. praktijkervaringen, gespreksmodellen en meetinstrumenten.

Alle thema's kunnen los van elkaar gelezen / gebruikt worden. Zo kun je zelf bepalen waar je mee aan de slag wilt.

De spirituele dimensie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: PowerPoint presentatie waarin de spirituele dimensie wordt uitgelegd. Ook wordt duidelijk uitgelegd wat het ABC model is en worden de verschillen tussen geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers toegelicht.

De Powerpoint is te gebruiken in een les over spirituele dimensie.

Multidisciplinair samenwerken

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Animatiefilmpje ( 1.15 min). De rol van de verzorgenden in samenwerking met andere disciplines wordt benadrukt.

Als introductie voor b.v. een stageopdracht waarin het belang van samenwerken met andere disciplines aan bod komt.

    Evt. opdrachten:
  • Ga in gesprek met verschillende disciplines over hun taken en werkzaamheden voor patiënten in de palliatieve fase.
  • W...

Palliatieve casuïstiek

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit document staan vijf casusbeschrijvingen die globaal eenzelfde format volgen met vragen die zo zijn opgesteld dat verschillende relevante palliatieve zorgaspecten geïntegreerd zijn (zoals: klinisch redeneren in een palliatieve setting, nadenken over prognose, multidimensioneel probleemdenken, multidisciplinair beleid opstellen, advanced care planning). Daarnaast worden er soms vragen ter di...

1 5 6 7

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl