Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 149

Sorteer:

Vierluik over de laatste levensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In 2013 zond Nieuwsuur een bijzonder vierluik uit over de medische besluitvorming in de spreekkamer. De serie van 4 video's (elk rond de 10 minuten) over de laatste levensfase geeft een inkijkje in de dagelijkse praktijk van: een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, een verpleeghuis en een hospice. Verslaggevers Judith Pennarts en Jane van Laar voerden op elke locatie openhartige gesprekken met art...

Gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Artikel waarin een dynamisch model gepresenteerd wordt (getoetst middels Delphi studie) voor gezamenlijke besluitvorming bij kwetsbare ouderen. Auteurs: Marjolein H.J. van de Pol, Cornelia R.M.G. Fluit, Joep Lagro, Antoinette L.M. Lagro-Janssen en Marcel G.M. Olde Rikkert

Hoe ga jij om met de dood? STEM

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Doe de test! Ben je iemand die graag een goed gesprek voert over doodgaan? Of hul je je liever in stilzwijgen? Nederlanders gaan op heel verschillende manieren om met hun sterfbed. En dat is niet altijd gemakkelijk voor hun nabestaanden. Hoe openhartig ben jij over de dood?

Het invullen van de test kost ongeveer vijf minuten. De uitslag ontvang je per mail.

Introductie palliatieve zorg

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze workshop is bedoeld als een introductie van het onderwerp palliatieve zorg en is ontwikkeld door IKNL. Binnen deze workshop wordt het volgende besproken:
- Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland: definitie, zorgdomeinen en essenties
- Het markeren van de palliatieve fase
- Generalist en specialist in de palliatieve zorg: hoe vind je elkaar? Wie doet wat - grenzen bepalen <...

Palliatieve zorg bij dementie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit document is een handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg. Richtlijnen worden gegeven om ketenzorg dementie en palliatieve zorg beter op elkaar af te stemmen. Basisaspecten van beide typen zorg worden besproken en voorbeelden van integratie en adviezen worden gegeven. Dit materiaal is te gebruiken als achtergrond informatie bij lessen over palliatieve zo...

Coping; omgaan met lijden en ziekte; STerven op je Eigen Manier (STEM)

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: STEM staat voor STerven op je Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de medische zorg. STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen en een volwaardige plaats in het leven geven. De Stichting ontplooit activiteiten in het publieke domein én stimuleert zorgverleners het contact over het levenseinde met hun zorgvragers tijdig op te starten.

Laat studenten de test doe...

Toolkit palliatieve mantelzorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Deze website bevat veel informatie, korte filmpjes etc. over alle relevante onderwerpen m.b.t. mantelzorg. Denk b.v. aan ervaringsverhalen, respijtzorg, wettelijke regelingen, mogelijkheden pgb enz. De website verwijst ook naar een toolkit palliatieve zorg mantelzorg. In deze toolkit vind je materiaal om:
    ...

Tijdig praten over het levenseinde

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Het is voor patiënten vaak nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Om patiënten én hun naasten te ondersteunen bij hun vragen over palliatieve zorg is dit e-book gelanceerd. Het e-book helpt hen zich voor te bereiden op bijvoorbeeld de gesprekken die nog gaan volgen en om een goed beeld te krijgen wat ze kunnen en mogen verwachten van zorgverleners.
<...

Pal voor u: informatie en ervaringen van en voor palliatieve patienten en naasten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De website Pal voor u deelt informatie en ervaringen over ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve zorg via magazines, themaboekjes, social media en deze website. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen. Er worden onder andere veel gestelde vragen beantwoord en ervaringen gedeeld in blogs.

1 5 6 7 8 9 15

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl