Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 80

Sorteer:

Omgaan met levensvragen bij ouderen   €   

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Interactieve website ('webapp') met verschillende onderdelen: theorie, opdrachten, groepstijdlijn en mijn tijdlijn. Met deze webapp is het mogelijk om kennis te verkrijgen, opdrachten uit te voeren en te reflecteren (persoonlijk of in groep) rond levensvragen, zingeving en/of spiritualiteit. Enerzijds richt de website zich op persoonlijke reflectie, maar ook op het in gesprek gaan met ouderen over...

Empathy: The human connection to patient care

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een Engelstalige youtube video (4.23 minuten) over de belevingswereld van patiënten, naasten en professionals in een ziekenhuis. De gedeelde menselijkheid wordt hierbij belicht.

Die ene patiënt

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In deze video van 6.23 minuten beschrijft een jonge arts hoe de wens van een ongeneeslijk zieke patiënt hem raakt. De website biedt meerdere korte video's van artsen die vertellen over patiënten die zij nooit meer zullen vergeten.
Luister samen naar het verhaal van deze arts en deel verhalen met elkaar van palliatieve patiënten die veel indruk op je hebben gemaakt en je iets hebben geleer...

Zingeving in zorg en welzijn   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Boek over zingeving in zorg en welzijn. Gebaseerd op het Ars Moriendi Model van Carlo Leget. In het boek zijn opdrachten opgenomen gericht op de spirtuele dimensie en het boek werkt met een website met extra materiaal behorende bij het boek.

Keuzedeel palliatieve zorg (Wikiwijs)

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit is de studiewijzer van palliatieve zorg. Daarbij hoort het boek “Persoonlijke basiszorg deel 2, hoofdstukken 4 en 5. In deze workshops leert de student al een beetje hoe je kunt omgaan met zorgvragers die op sterven liggen. Hierbij wordt gewerkt aan de werkprocessen uit Kerntaak 1.

Opmerking: in deze studiewijzer wordt met name aandacht besteed aan de terminale fase en nazorg. Behalve...

Pleidooi voor verdriet

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Femke van der Laan houdt een pleidooi voor verdriet. Na het overlijden van haar man, burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, leerde zij een nieuw, diep soort verdriet kennen. Ze schreef er columns over in het Parool en kwam tijdens het schrijven tot de conclusie dat er in onze samenleving niet genoeg ruimte is voor rouw en pijn. Haar boodschap: heb in godsnaam verdriet. In dit college de...

Moreel lastige situaties in de zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Hulpmiddel om in de zorgpraktijk om te gaan met een zorg of medisch dilemma.
Een laagdrempelige vorm van ondersteuning bij de omgang met moreel lastige situaties in de zorg of ethische dilemma's. Twijfel je over wat het juiste is om te doen in een lastige situatie? Verschil je van visie op goede zorg met iemand anders? Dan kun je deze tool gebruiken.

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Website van de Regionale Toetsingscomissies Euthanasie (RTE) waarop o.a. meldingsformulieren euthanasie, toetsingsprocedures, zorgvuldigheidseisen, jaarverslagen en de uitspraken van de commissies over de zorgvuldigheid van de uitgevoerde euthanasieprocedures te vinden zijn. Op deze website kan casuistiek gevonden worden om te gebruiken in het onderwijs.

Voor ik doodga (speelfilm vanuit patiëntperspectief)​   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze film (103min) vertelt het verhaal van de zeventienjarige Tessa. Zij lijdt aan leukemie en weet ze dat ze nooit achttien zal worden. Haar ziekte is ongeneeslijk, dus heeft zij haar behandelingen opgegeven en geniet ze liever van ieder moment dat ze nog heeft. Tessa heeft in dit kader een lijst met dingen die ze graag nog wil doen: Een hele nacht feesten, een joint roken, iets stelen, seks hebb...

Death over dinner

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Ondersteuning voor het organiseren van informele gesprekken over de dood. Deze website (Engelstalig) biedt gespreksonderwerpen, voorbeeldvragen, ervaringsverhalen en veel achtergrondliteratuur, video's en podcasts. De methode van 'Death Over Dinner' kan ingezet worden in groepen studenten met als doel bewustwording van de sterfelijkheid van de mens, bewustwording van de eigen normen, waarden, wens...

1 4 5 6 7 8

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl