Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 149

Sorteer:

Handreiking palliatieve zorg aan migranten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, verschillende culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen. Dit onderwijsmateriaal ondersteunt de student bij het verlenen van goede zorg in ...

Markering van de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Animatiefilmpje ( 2 min.) over het markeren van de palliatieve fase. Om tijdig de waarden, wensen en behoeften van patiënten te kennen en te kunnen starten met proactieve palliatieve zorg is het belangrijk patiënten die een verhoogde kans hebben om achteruit te gaan en te overlijden als ‘palliatief’ te markeren. De animatie is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worde...

Betekenis van het symptoom angst voor patienten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Artikel in het Nederlands Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2011 (11) 2, over Wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief) naar angst bij mensen met kanker in het ziekenhuis en het hospice.

Het artikel is te gebruiken als achtergrondinformatie of bijvoorbeeld als beoordeling van een wetenschappelijk artikel.

Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De ontwikkelaars van de herziene richtlijn komen op basis van diverse onderzoeken tot de conclusie dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Ook leidt deze zorg tot een afname van de zorgconsumptie, zoals SEH-bezoeken, en tot een toename van het aantal patiënten dat desgewenst thuis kan overlijden. Daarnaast concluderen de auteurs dat het inzetten van een...

Palliatieve zorg bij mensen met dementie , zorg voor beter

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatieve website over dementie en palliatieve zorg. Je kunt doorklikken naar informatieve brochures, richtlijnen, handreikingen.

Gebruikssuggesties:
Te gebruiken als achtergrond informatie over dementie en palliatieve zorg

KNMG richtlijnen in de laatste levensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De KNMG ondersteunt artsen bij het maken van verantwoorde keuzes in de laatste levensfase, zodat de zorg aansluit op de wensen van patiënten. Deze website biedt een overzicht van de verschillende KNMG-dossiers gevuld met advies en richtlijnen op het gebied van het levenseinde. De behandelde onderwerpen zijn: Bewust afzien van eten en drinken, euthanasie, euthanasie bij dementie, voltooid leven, ...

Passende zorg voor kwetsbare ouderen door advance care planning (pro-actieve zorgplanning)

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Een verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond advance care planning in het verpleeghuis. Taken en verantwoordelijkheden van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Informatief rapport met casuïstiek uit de ouderenzorg en suggesties voor tools voor advance care planningsgesprekken. Laat de student het rapport lezen en vragen beantwoorden. Wat is advance care planning ? ...

Proactieve zorgplanning (advance care planning)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Definitie en beschrijving van proactieve zorgplanning of advance care planning uit het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Te gebruiken als tekstuele informatie bij een les over proactieve zorgplanning.

Passende zorg in de laatste levensfase   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Artikel van Eva Bolt, Roeline Pasman, Dick Willems en Bregje Onwuteaka-Philipsen over een vragenlijstonderzoek over wat patiënten en naasten passende of juist niet-passende zorg in de laatste levensfase vinden.

Patiëntenperspectieven in de palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een video van circa 30 minuten, waarin vier palliatieve patiënten en een ouder van een palliatieve patiënt worden geïnterviewd over hun ervaringen met de palliatieve zorg en de bijbehorende levensfase. Hierbij komen vragen betreffende alle vier de zorgdomeinen aan bod; namelijk somatisch, psychisch, sociaal en zingeving. Naast de belevingen van de patiënten of hun naaste op de verschillende zo...

1 4 5 6 7 8 15

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl