Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 123

Sorteer:

Casus van een patiënt met hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Casus over palliatieve zorg bij een patiënt met hartfalen met een aantal vragen.

Laat de studenten de richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen lezen. De casus geeft aanleiding om te praten over symptomen en de bestrijding daarvan maar ook om ethische dilemma's, de rol van de mantelzorg en beslissingen rond het levenseinde te bespreken.

Diversiteit t.a.v. leven en sterven in speelfilms over levenseinde

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Er zijn diverse speelfilms die gaan over levenseinde. Deze films kunnen gebruikt worden voor reflectieopdrachten voor studenten. Dit materiaal bevat een opdracht voor studenten inclusief lijst met films en een docenteninstructie.
Een aantal voorbeelden uit deze lijst zijn:
• Tot altijd (Vlaams)
• Kill me please (zwartgallige komedie over levenseindekliniek)
• Me before yo...

Animatie Delier in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze animatie (2 minuten) over ‘Delier in de palliatieve fase’ is ontwikkeld in opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en dr. Paul Dautzenberg, geriater JBZ en dr. Fabienne J.H. Magdelijn, internist ouderengeneeskunde MUMC+. De richtlijn delier (2010) heeft als basis gediend. Er wordt verwezen naar de DOS-schaal.
De animatie is te gebruiken al...

Pijnbestrijding bij patiënten met kanker

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Een zelfstudie-opdracht over pijnbestrijding bij patiënten met kanker. Er zijn 10 delen die achter elkaar gekeken kunnen worden of los als korte modules. Elk filmfragment gaat over een ander aspect van pijnbestrijding bij kanker, waarna een aantal vragen hierover worden gesteld. De 10 filmfragmenten en bijbehorende vragen gaan over:
1 Inleiding pijn
2 Behandeling inleiding
3 Beh...

Herkennen en behandeling van depressie in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Artikel in huisarts en wetenschap.
Depressie komt regelmatig voor in de palliatieve fase van levensbedreigende ziekten, namelijk bij 15-25% van de patiënten, maar wordt niet altijd zodanig herkend. In dit artikel gaan we in op de mogelijke verklaringen hiervoor. Verder komen de predisponerende factoren voor depressie bij deze groep patiënten aan de orde. Bij de bespreking van de diagnostiek b...

Samenvatting richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze samenvattingskaart geeft inzicht in levensverwachting, Advanced Care Planning, communicatie, medicatie en organisatie van de zorg binnen hartfalen in de palliatieve fase.

Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De ontwikkelaars van de herziene richtlijn komen op basis van diverse onderzoeken tot de conclusie dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Ook leidt deze zorg tot een afname van de zorgconsumptie, zoals SEH-bezoeken, en tot een toename van het aantal patiënten dat desgewenst thuis kan overlijden. Daarnaast concluderen de auteurs dat het inzetten van een...

Richtlijn zorg in de stervensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. De patiënt zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. In de richtlijn gaat he...

1 3 4 5 6 7 13

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl