Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 64

Sorteer:

Kinderpalliatieve zorg: websites en apps

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Op deze website van het kenniscentrum palliatieve zorg vindt u een overzicht van diverse websites met (praktische) informatie over houvast in moeilijke tijden, afscheid nemen, het rouwproces en zorg aan kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende ziekte.

Themaweek palliatieve zorg voor MBO: PPT

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: PowerPoint over een themaweek palliatieve zorg voor MBO, leerjaar 3 (BBL vp).

De PowerPoint kan voor eigen gebruik worden aangepast.

casuistiek palliatieve zorg abdomen

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit materiaal biedt een aantal casusbeschrijvingen met vragen die ontwikkeld zijn voor een blok in de bachelor rond abdominale problematiek. Er wordt globaal eenzelfde format met vragen gevolgd (aangepast aan de casus). Ze zijn zo opgesteld dat verschillende relevante palliatieve zorgaspecten geïntegreerd zijn (zoals: klinisch redeneren in een palliatieve setting, nadenken over prognose, multidim...

Wet langdurige zorg (WLZ)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Website over wet Langdurige Zorg. Zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Wie komt hiervoor in aanmerking en hoe gaat dat in de praktijk?

Opdracht: Een patiënt gaat van het ziekenhuis naar huis, het hospice of een verpleeghuis. Welke knelpunten kunnen zich voordoen ? Hoe anti...

De weg van de minste weerstand

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een Youtube video (4:32) over het dilemma van niet afgesproken reanimatiebeleid bij een palliatieve patiënt. Problemen die ontstaan door een gebrek aan vroegtijdige zorgplanning of advance care planning en de communicatie en afstemming tussen zorgprofessionals onderling worden in beeld gebracht.

De film is in te zetten in een opdracht over het bespreken van het reanimatiebeleid bij palli...

Geestelijke verzorging in Nederland

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: De website https://geestelijkeverzorging.nl/ is een initiatief van Stichting Deo Volente met diverse samenwerkingspartners binnen het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’. Het project heeft ten doel om meer duidelijkheid te geven over geestelijke verzorging in Nederland. De website geeft praktische informatie voor zowel de mensen met levensvragen als de professionals. Ook is er een soc...

Richtlijn overbelasting mantelzorger

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In deze richtlijn wordt de nadruk gelegd op de problematiek en ondersteuningsmogelijkheden van de meest betrokken niet-professionele verzorger, ook wel de centrale verzorger genoemd, meestal de partner of een kind van de patiënt. De richtlijn bevat: voorkomen, overbelasting van de mantelzorger, signalering overbelasting, ondersteuning en begeleiding, onderbouwing

Het is de taak van de verp...

Consultatie in de palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Op deze website wordt de werkwijze van consultatie in de palliatieve zorg uitgelegd. Ook is er achtergrondinformatie beschikbaar over consultatie. Bij het consultatieteam in je regio kun je vragen naar deskundigheidsbevordering. Vooral nuttig om gastlessen te verzorgen over allerlei onderwerpen in de palliatieve zorg. Leer studenten dat deze consultatiemogelijkheid bestaat. Ook zij mogen consult...

Besluitvorming in de palliatieve fase: interactieve quiz

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit is een korte online quiz behorend bij de methode Besluitvorming in de palliatieve fase, die artsen, verpleegkundigen en apothekers structuur biedt bij weloverwogen symptoommanagement.

Zorgpad stervensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Kennisclip van 6.34 minuten over het zorgpad stervensfase. De clip beschrijft hoe het zorgregistratie-instrument 'zorgpad stervensfase' ingezet kan worden in de terminale zorgfase. De voorwaarden en de mogelijke uitkomst van het inzetten van het zorgpad stervensfase komen hierin aan bod.

De clip sluit aan op de clip "zorg in de stervensfase".

1 3 4 5 6 7

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl