Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 132

Sorteer:

Ethische aspecten van wilsbeschikking en euthanasie

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit materiaal bevat een zelfstudie-opdracht voor studenten, een werkgroep-document voor studenten en een powerpoint presentatie voor dezelfde werkgroep.

In deze zelfstudie-opdracht vormen studenten op hun persoonlijke visie rondom euthanasie. Ze krijgen tevens inzicht in de feitelijke procedure en praktijk van euthanasie en inzicht in het ethisch debat over levensbeëindigend handelen e...

Pro actieve zorgplanning (advance care planning) bij chronisch longfalen (COPD en Fibrose)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit artikel (Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, sept. 2017) geven de auteurs een overzicht van de belangrijkste aspecten van advance care planning voor personen met gevorderd longfalen, zoals COPD en longfibrose, en geeft men handreikingen voor het initiëren en opvolgen van advance care planning

Het artikel is te gebruiken als achtergrondinformatie bij een les over COPD en advance ca...

Palliatieve zorg in het coschap huisartsgeneeskunde

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Powerpoints en docenthandleidingen van onderwijs in de terugkomdagen van het coschap huisartsgeneeskunde ErasmusMC.
Onderwerpen:
Markeren,
beoordelen vier dimensies,
(pro actief) beleid,
het ACP (advance care planning of proactieve zorgplanning) gesprek,
spreken over palliatieve sedatie,
indicatie palliatieve sedatie,
het spreken over voorwaarden voor e...

Casus van een patiënt met hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Casus over palliatieve zorg bij een patiënt met hartfalen met een aantal vragen.

Laat de studenten de richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen lezen. De casus geeft aanleiding om te praten over symptomen en de bestrijding daarvan maar ook om ethische dilemma's, de rol van de mantelzorg en beslissingen rond het levenseinde te bespreken.

PalliArts: Richtlijnen palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder moment. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. De app bevat de samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg zoals deze op Pallialine staan. Dit geldt ook voor de informatie over regi...

Interprofessioneel samenwerken rond een patiënt in de palliatieve fase

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit onderwijs geeft ruimte om studenten om te experimenteren en ervaring opdoen met het voeren van een MDO. Studenten leren hierbij tevens om na te denken over de zorg voor een patiënt in de palliatieve fase vanuit een interprofessioneel perspectief. Het materiaal biedt een casus, waarbij studenten kunnen kiezen voor de rol waar ze zich het beste in voelen. Er zijn twee observator rollen (observa...

Samenvatting richtlijn palliatieve zorg bij ileus

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Ileus komt regelmatig voor in de palliatieve fase. Onder een ileus wordt verstaan een verminderde tot opgeheven passage van de dunne of dikke darm door een gedeeltelijke of totale afsluiting op één of meerdere plaatsen (mechanische ileus), een verminderde of opgeheven motiliteit (paralytische ileus) of een combinatie van beide mechanismen. Bij een ileus als gevolg van een peritonitis carcinomato...

Complexe omstandigheden in de palliatieve zorg

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze workshop gaat over als de interactie tussen arts en patiënt, het zoeken naar gezamenlijkheid, niet lukt. Wanneer je dit bemerkt komt de vraag naar het waarom. Hoe komt het, welke achterliggende redenen of emoties, persoonlijke eigenschappen kunnen hier bij een rol spelen? Welke signaal heb ik gemist? Wanneer de interactie moeizaam verloopt kan een volgend consult lastig zijn.

Het eer...

Samen beslissen bij palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Samen beslissen in de palliatieve zorg: Nadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden is niet makkelijk. Over het levenseinde spreken kan nog moeilijker zijn. Daarom heeft het project 'Samen bouwen aan vertrouwen' vier filmpjes en een brochure ontwikkeld. De brochure 'Samen bouwen aan vertrouwen' (pdf) helpt om cliënten inzicht en ondersteuning te bieden in de laatste fa...

1 3 4 5 6 7 14

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl