Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 149

Sorteer:

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een centraal punt waar alle kennis en informatie over kinderpalliatieve zorg is gebundeld.
Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en hun gezinnen. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, het omvat d...

Zingeving in de palliatieve zorg (leerwerkplaats)

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Deze leerwerkplaats (e-learning) geeft handvatten om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden. Om het geleerde direct in de praktijk te brengen zijn suggesties, vragen en opdrachten toegevoegd.

De leerwerkplaats is ontworpen door Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen van het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa. De leerwerkp...

Palliatieve zorg bij migranten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatiepagina van stichting Pharos over het verlenen van palliatieve zorg bij migranten én mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De website verwijst naar verschillende materialen die Pharos ontwikkeld heeft voor het project 'In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten': een brochure voor zorgverleners, onderwijsma...

Ethische dilemma’s bij ondersteuning van zelfmanagement

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Aan de hand van 5 prikkelende casussen uit de chronische en palliatieve zorg is een handreiking gemaakt over hoe je kunt omgaan met ethische dilemma’s bij de ondersteuning van het zelfmanagement van cliënten.

Opdracht tijdens stage: Wat is een ethisch dilemma? Was er een ethisch dilemma in je stage? Wat vond je moeilijk? Hoe ben je daar mee omgegaan? Hoe zijn collega’s daar mee om geg...

Leerlijn Communicatie en Zingeving

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De leerlijn Communicatie en Zingeving is een verzameling leertaken, gericht op het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor communiceren over zingeving in de palliatieve fase. Deze leerlijn is ontwikkeld vanuit het ZonMw-project Pasemeco.

De leerlijn omvat verschillende onderwijsmaterialen en activiteiten – van casuïstiek tot zelfreflectieopdrachten, van rollenspel tot inter...

CONTACT   €   

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: De documentaire CONTACT (40 min) gaat over een huisarts die met empathie en compassie een patiënt in de laatste levensfase begeleidt. De film is ontwikkeld voor onderwijs aan (toekomstige) artsen om menselijke betrokkenheid in het proces van stervensbegeleiding te stimuleren. CONTACT biedt een bijzondere inkijk in de interactie tussen arts en patiënt rondom de dood en inspireert de kijker om te ...

Slecht nieuws gesprek door Herman Finkers

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit Youtube filmpje (8.53 minuten) beschrijft Herman Finkers op eigenzinnige en luchtige wijze hoe hij het slecht nieuws gesprek met zijn arts heeft ervaren. Hiermee geeft hij op een scherpe manier weer wat de effecten van communicatie tijdens een slecht nieuws gesprek op patiënten kan zijn.

Bron bij onderwijs over rouw, bron voor zelfzorg.

Complexe omstandigheden in de palliatieve zorg

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze workshop gaat over als de interactie tussen arts en patiënt, het zoeken naar gezamenlijkheid, niet lukt. Wanneer je dit bemerkt komt de vraag naar het waarom. Hoe komt het, welke achterliggende redenen of emoties, persoonlijke eigenschappen kunnen hier bij een rol spelen? Welke signaal heb ik gemist? Wanneer de interactie moeizaam verloopt kan een volgend consult lastig zijn.

Het eer...

Handreiking Hoop bij mensen met een korte levensverwachting

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Ondanks de prognose van een ongeneeslijke ziekte kunnen patiënten hoop houden, en uitspraken doen zoals ‘Volgend jaar ga ik een verre reis maken in Zuid-Amerika’ of ‘Ik kan niet wachten om mijn kleinkind in mijn armen te nemen’. Als verpleegkundige kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. De patiënt weet toch dat hij dit niet meer mee zal maken? Ontkent de patiënt zijn prognose, en mo...

1 3 4 5 6 7 15

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl