Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 80

Sorteer:

Levenslessen: Over het leven voor de dood   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In Levenslessen – haar eerste boek over het leven – laat Elisabeth Kübler-Ross samen met David Kessler zien hoe we ons leven in al zijn volheid kunnen beleven. Uit hun jarenlange ervaring met stervenden komen zij tot een aantal praktische en spirituele lessen voor het leven. Van de les van de liefde tot de les van het geluk leren zij ons over angst, hoop en relaties – en over hoe wij tevred...

CONTACT   €   

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: De documentaire CONTACT (40 min) gaat over een huisarts die met empathie en compassie een patiënt in de laatste levensfase begeleidt. De film is ontwikkeld voor onderwijs aan (toekomstige) artsen om menselijke betrokkenheid in het proces van stervensbegeleiding te stimuleren. CONTACT biedt een bijzondere inkijk in de interactie tussen arts en patiënt rondom de dood en inspireert de kijker om te ...

Ethische Dilemma’s

Type niet ingevuld
Omschrijving: Dit materiaal biedt de mogelijkheid studenten begeleid een ethisch dilemma in de palliatieve zorg te herkennen, analyseren en tot een besluit te komen aan de hand van casuïstiek. Bij deze handleiding zijn drie casus met een dilemma gegeven. De eerste twee casus komen uit de praktijk van de zorg, de derde casus is onderwerp geweest van media berichtgeving. Er kan uiteraard ook gekozen worden voor ...

Ik durf het bijna niet te vragen: Ongeneeslijk ziek

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De documentaire reeks 'Ik durf het bijna niet te vragen" heeft een aflevering over 'Ongeneeslijk ziek' van 22 minuten. Hierin worden patiënten in beeld gebracht met hun ongeneeslijke ziekte. Er worden vragen gesteld waarop patiënten vanuit hun persoonlijk perspectief antwoorden.
Kijk er samen naar en bespreek de vooroordelen en stigma's die mensen over hen hebben.

Ethische dilemma’s bij ondersteuning van zelfmanagement

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Aan de hand van 5 prikkelende casussen uit de chronische en palliatieve zorg is een handreiking gemaakt over hoe je kunt omgaan met ethische dilemma’s bij de ondersteuning van het zelfmanagement van cliënten.

Opdracht tijdens stage: Wat is een ethisch dilemma? Was er een ethisch dilemma in je stage? Wat vond je moeilijk? Hoe ben je daar mee omgegaan? Hoe zijn collega’s daar mee om geg...

Het laatste woord: de dood in fictie   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit boek 'Het laatste woord: De dood in fictie' onder redactie van Arko Oderwald, Koos Neuvel, Willem van Tilburg en Abel Thijs wordt gereflecteerd op vragen rond het einde van het leven die in literatuur aan bod komen. Wat is de betekenis voor het leven van de menselijke eindigheid? Wat is een mooi of afschuwelijk sterfbed? Welke rol spelen artsen in het sterven? Op welke manier is die rol in ...

Patiënten begeleiden naar een zo goed mogelijk einde

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit artikel vertelt longarts Sander de Hosson over hoe moeilijk praten over de dood soms is. Hij gaat hierbij onder andere in op professionaliteit en emoties bij het begeleiden van patiënten naar een zo goed mogelijk einde.

Wit (speelfilm vanuit patiëntperspectief)   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Wit is een speelfilm (95 minuten) gebaseerd op het gelijknamige, met een Pulitzerprijs bekroonde, toneelstuk van Margaret Edson. De film Wit gaat over een professor in Engelse taal en literatuur, Vivian Bearing, die het lesgeven en haar leven perfect onder controle heeft. Totdat op een dag blijkt dat ze ovariumcarcinoom heeft. Vivian ondergaat een slopende, langgerekte en experimentele behandelin...

Reflectie op de dood: Café Mortel of Death Café

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit reflectie onderwijs kan gebruikt worden om studenten op een informele, ongedwongen wijze te laten reflecteren op hun eigen ideeën, verwachtingen, angsten, waarden, hoop rondom de dood, hun eigen dood, maar ook de dood in het algemeen. Dit wordt gedaan aan de hand van de kaarten van Death Café (zie ook https://deathcafe.com/what/).

Dit onderwijs toont hoe palliatieve zorg een casu...

1 2 3 4 5 6 8

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl