Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 123

Sorteer:

Manu Keirse over de symptomen van rouw

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Prof. dr. Manu Keirse legt in deze korte video (2m41) uit dat rouw en verdriet niet meer als een ziekte behandeld moet worden. Hij spreekt niet graag over de symptomen van rouw. Rouw is geen ziekte.

Gebruik dit filmpje in de discussie met studenten over wat rouw is en wat gecompliceerde rouw is.

Pallialine: Richtlijnen palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Pallialine is de website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen gepubliceerd worden. Er zijn specifieke richtlijnen over symptoomcontrole zoals bijvoorbeeld: pijn, ascites, decubitus, delier, depressie, dyspneu, hypercalciemie, hersenmetastasen, ileus, hik, jeuk, lymfoedeem, klachten van de mond, hoesten, dehydratie, anorexie en gewichtsverlies, misselijkheid en braken, obst...

De palliatieve patient in de context van het leven

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze leertaak is onderdeel van de leerlijn communicatie-zingeving. Het doel van deze leertaak is om studenten de palliatieve patiënt in de context van zijn of haar leven te leren zien. Daarbij is het expliciet de bedoeling om te reflecteren op wat de studenten zelf raakt en wat voor de patiënt blijkbaar belangrijk is, afgaande op de informatie die uit verschillende videofragmenten te halen is. O...

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een richtgevend document over hoe zou palliatieve zorg gegeven moeten worden. Het kwaliteitskader palliatieve zorg beoogt verschillende doelgroepen zicht te geven op wat een vertegenwoordiging van patiënten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dit document is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënt...

Palliatief klinisch redeneren: Delier

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In de huidige zelfstudie-opdracht zal de nadruk liggen op de praktische toepassing van de Richtlijn Delier. Centraal staat de zorg voor de patiënt, waarbij er aandacht is voor structurele analyse van de somatiek met bijbehorende diagnostische stappen en de (niet-)medicamenteuze behandeling van een delier. Met als leerdoelen het leren van multfactoriele oorzaken van een delier, het opstellen van e...

Ziek zijn in vier dimensies

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze leertaak is onderdeel van de leerlijn communicatie-zingeving. Dit onderwijsmateriaal richt zich op een introductie van palliatieve zorg en het kennismaken met de vier dimensies van ziek zijn en zorg. Studenten ontvangen vijf patiëntcasus uit de palliatieve zorg met een korte beschrijving en een kennisclip over palliatieve zorg.
Hierbij wordt hen gevraagd om
• Verschillende dimens...

Wat er echt toe doet aan het levenseinde (Tedtalk)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: BJ Miller is een palliatieve zorgarts die nadenkt over hoe hij een waardig, gracieus levenseinde voor zijn patiënten kan creëren. Hij bespreekt in deze Tedtalk (19:07 min) vragen omtrent het levenseinde zoals: Wat wensen we aan het einde van ons leven het meest? Hoe denken we over de dood ? En hoe eren we het leven? Hij bepleit dat het huidige systeem is gebouwd vanuit een ziekte-perspectief, en...

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele onderw...

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een centraal punt waar alle kennis en informatie over kinderpalliatieve zorg is gebundeld.
Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en hun gezinnen. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, het omvat d...

1 2 3 4 5 6 13

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl