Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 64

Sorteer:

Samen beslissen bij palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Samen beslissen in de palliatieve zorg: Nadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden is niet makkelijk. Over het levenseinde spreken kan nog moeilijker zijn. Daarom heeft het project 'Samen bouwen aan vertrouwen' vier filmpjes en een brochure ontwikkeld. De brochure 'Samen bouwen aan vertrouwen' (pdf) helpt om cliënten inzicht en ondersteuning te bieden in de laatste fa...

Signalering in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Zorgvragers in de palliatieve fase zijn gebaat bij goede zorg. Hierbij is tijdige signalering essentieel om onnodige problemen in deze laatste fase te voorkomen. Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) of gedrag bij zorgvragers omdat zij dag en nacht bij de zorgvrager zijn.

De methode Signalering in de palliatieve fa...

Keepers of the House

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Korte documentaire (15 minuten) waarin 8 huishoudsters van het Duke Hospital en het Duke Regional Hospital vertellen over hun bijzondere relaties met patiënten en de manier waarop zij denken dat hun werk bijdraagt aan genezing. De film heeft als doel om zorgverleners en studenten in staat te stellen om de huishoudsters in een nieuw daglicht te zien en serieus aandacht te besteden aan essentiële ...

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Website van de landelijke organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. De VPTZ-vrijwilligers bieden ondersteuning zodat de laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. Op de website zijn de mogelijkheden te vinden die de organisatie biedt in zorg in de laatste levensfase in de thuissituatie.
Lees meer over de missie van VPTZ op hun website.

Stappenplan moreel beraad

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Beschrijving van een stappenplan om moreel beraad te voeren. Aan de hand van dit stappenplan kan een dilemma van een casus worden uitgewerkt. Het stappenplan bestaat uit 7 stappen/vragen: 1. Wat is de morele vraag? 2. Wie zijn de betrokkenen? 3. Wie moet er beslissen? 4. Welke informatie heb ik nodig? 5. Wat zijn de argumenten? 6. Wat is mijn conclusie? 7. Hoe voel ik mij nu? Iedere stap ...

Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Kennisbundel: Als docent van een zorg- en welzijnsopleiding bereid je je studenten voor op een goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Met de opdrachten en tips uit deze praktijkgerichte kennisbundel geef je het onderwerp een extra impuls in je lessen.

De bundel is zo samengesteld dat je niet alles hoeft te gebruiken. Pik eruit wat jij kunt gebruiken in je lessen. Je vindt er...

Palliatieve zorg bij dementie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit document is een handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg. Richtlijnen worden gegeven om ketenzorg dementie en palliatieve zorg beter op elkaar af te stemmen. Basisaspecten van beide typen zorg worden besproken en voorbeelden van integratie en adviezen worden gegeven. Dit materiaal is te gebruiken als achtergrond informatie bij lessen over palliatieve zo...

Toolkit palliatieve mantelzorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Deze website bevat veel informatie, korte filmpjes etc. over alle relevante onderwerpen m.b.t. mantelzorg. Denk b.v. aan ervaringsverhalen, respijtzorg, wettelijke regelingen, mogelijkheden pgb enz. De website verwijst ook naar een toolkit palliatieve zorg mantelzorg. In deze toolkit vind je materiaal om:
    ...

Richtlijn zorg in de stervensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. De patiënt zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. In de richtlijn gaat he...

De patiënt centraal

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een opdracht waarin de student gevraagd wordt om aan de hand van een casus te reflecteren over interprofessionele samenwerking, advanced care planning en de vier dimensies binnen de palliatieve zorg. De opdracht besteedt tevens aandacht aan verschillende perspectieven van toepassing bij deze casus, namelijk die van de arts(en), verpleegkundigen, verzorgenden én de patiënt.

Het doel va...

1 2 3 4 5 6 7

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl