Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 132

Sorteer:

Kaartjes van betekenis voor themabijeenkomsten of intervisie   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit spel, ‘Kaartjes van betekenis. 50 vragen die er toe doen’, bevat gevarieerde vragen over het levenseinde. Van zeer praktische (zoals ‘Weet je het al, begraven of cremeren?’) tot existentiële (zoals ‘Als je nu doodgaat, heeft je leven dan zin gehad?’). Sommige gaan over de uitvaart, andere gaan over rouw en weer andere hebben betrekking op de mogelijk benodigde zorg in de laatste l...

Pallialine: Richtlijnen palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Pallialine is de website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen gepubliceerd worden. Er zijn specifieke richtlijnen over symptoomcontrole zoals bijvoorbeeld: pijn, ascites, decubitus, delier, depressie, dyspneu, hypercalciemie, hersenmetastasen, ileus, hik, jeuk, lymfoedeem, klachten van de mond, hoesten, dehydratie, anorexie en gewichtsverlies, misselijkheid en braken, obst...

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een richtgevend document over hoe zou palliatieve zorg gegeven moeten worden. Het kwaliteitskader palliatieve zorg beoogt verschillende doelgroepen zicht te geven op wat een vertegenwoordiging van patiënten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dit document is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënt...

Het voeren van een ACP gesprek

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze leertaak is onderdeel van de leerlijn ACP, maar kan ook als losstaande leertaak worden gebruikt. Deze leertaak biedt een introductie op Advanced Care Planning ofwel ACP. Studenten maken kennis met het voeren van een ACP-gesprek met hulp van filmopnames waarin verschillende artsen met patiënten een ACP gesprek voeren.

E-learning cursussen palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit onderwijsmateriaal, ontwikkeld door MSD Academy, bestaat uit acht online nascholingsmodules met de onderwerpen introductie palliatieve zorg, communicatie, besluitvorming, slecht nieuws gesprek, complexe omstandigheden, zorg rondom het levenseinde, verlies, verdriet en rouw en tot slot 'krassen op de ziel' over zelfzorg.
In ons land is gesteld dat palliatieve zorg geleverd wordt door gener...

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een centraal punt waar alle kennis en informatie over kinderpalliatieve zorg is gebundeld.
Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en hun gezinnen. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, het omvat d...

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele onderw...

Voltooid leven is een veel te rooskleurige term

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Artikel waarin gesteld wordt (op basis van onderzoek) dat de term 'voltooid leven' te rooskleurig is. Uit onderzoek blijkt dat de term 'voltooid' leven de lading helemaal niet dekt. Die term is véél te rooskleurig en doet geen recht aan de onderliggende ervaring: voltooid heeft een montere ondertoon en suggereert een afgerond leven, maar zo wordt een veel rauwere, tragische werkelijkheid van tel...

Advance Care Planning (pro-actieve zorgplanning) mbt het levenseinde

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze Toolkit (praktische handleiding) is een richtlijn om Advance Care Planning in de praktijk of regionaal vorm te geven. In de bijlages vindt u kant en klare formulieren die u kunt gebruiken of die als voorbeeld kunnen dienen voor het structureren van de zorg rond het levenseinde van Uw patiënten. De toolkit bevat tevens veel verwijzingen naar relevante web sites en artikelen over ACP.

1 2 3 4 5 6 14

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl