Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 149

Sorteer:

Daan Westerink en Charles Groenhuijsen over rouw

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Daan Westerink (1968) is journalist, trainer en rouw- en verliesdeskundige. Op 23 mei 2012 was ze te gast in het programma Breingeheim van Omroep Max. Ze werd geïnterviewd door Charles Groenhuijsen. Ook Paul Boelen praat in deze uitzending (video van 11.25 min.) over rouw.
Daan Westerink over rouw: ´Bij een rouwproces gaat het om het vinden van een balans tussen het verwerken van het verdr...

Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit opinieartikel 'Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten' van Yvo Smulders wordt stilgestaan bij het markeren van paliatieve patienten en het onderscheid tussen curatie en palliatie.

Kaartjes van betekenis voor themabijeenkomsten of intervisie   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit spel, ‘Kaartjes van betekenis. 50 vragen die er toe doen’, bevat gevarieerde vragen over het levenseinde. Van zeer praktische (zoals ‘Weet je het al, begraven of cremeren?’) tot existentiële (zoals ‘Als je nu doodgaat, heeft je leven dan zin gehad?’). Sommige gaan over de uitvaart, andere gaan over rouw en weer andere hebben betrekking op de mogelijk benodigde zorg in de laatste l...

Pallialine: Richtlijnen palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Pallialine is de website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen gepubliceerd worden. Er zijn specifieke richtlijnen over symptoomcontrole zoals bijvoorbeeld: pijn, ascites, decubitus, delier, depressie, dyspneu, hypercalciemie, hersenmetastasen, ileus, hik, jeuk, lymfoedeem, klachten van de mond, hoesten, dehydratie, anorexie en gewichtsverlies, misselijkheid en braken, obst...

Medische professionaliteit: Omgaan met Overlijden

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit hoofdstuk uit het boek Medische professionaliteit behandelt een onderdeel van de medische professionaliteit: Het omgaan met overlijden. Het bestaat uit achtergrondinformatie met casuïstiek waarna studenten reflectievragen kunnen beantwoorden. Ook worden er concrete bronnen beschreven om verder te verdiepen. Dit materiaal kan gebruikt worden als voorbereiding voor groepsbijeenkomsten waarin v...

E-learning cursussen palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit onderwijsmateriaal, ontwikkeld door MSD Academy, bestaat uit acht online nascholingsmodules met de onderwerpen introductie palliatieve zorg, communicatie, besluitvorming, slecht nieuws gesprek, complexe omstandigheden, zorg rondom het levenseinde, verlies, verdriet en rouw en tot slot 'krassen op de ziel' over zelfzorg.
In ons land is gesteld dat palliatieve zorg geleverd wordt door gener...

Dood voor beginners

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Videoserie met 8 delen van ongeveer 30 minuten elk. Deze documentaireserie gaat over de kunst van het sterven. Wat weten we eigenlijk over sterven, afscheid nemen, rouwen en het leven na de dood? Aflevering 1: Ik ga niet dood. Anderen gaan dood, maar ik niet. (Wat is doodgaan eigenlijk? Aflevering 2: Als de dood.... We zijn allemaal sterfelijk. Waarom maakt de één zich er niet druk over en i...

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een richtgevend document over hoe zou palliatieve zorg gegeven moeten worden. Het kwaliteitskader palliatieve zorg beoogt verschillende doelgroepen zicht te geven op wat een vertegenwoordiging van patiënten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dit document is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënt...

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele onderw...

1 2 3 4 5 6 15

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl