Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 123

Sorteer:

Virtuele patiënten casus ‘Meneer wong is misselijk’

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze virtuele patiënten casus gaat over een patiënt met misselijkheid in de palliatieve fase. Het doel van de casus is oefenen met klinisch redeneren. Het onderwijs is ontwikkeld als voorbereiding op het contactonderwijs tijdens master coschap huisartsgeneeskunde aan het Erasmus MC. Het verdere onderwijsmateriaal dat hierbij hoort, is ook te vinden in de toolbox en betreft een E learning over e...

Die ene patiënt van klinisch ethicus Erwin Kopanje

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Klinisch ethicus Erwin Kopanje vertelt over de vergankelijkheid van het leven en de illusie van onsterfelijkheid. Hij kwam hierachter toen hij te maken kreeg met het verdriet en de rouw van de vriend van een vrouw die tijdens het hardlopen plots in elkaar zakte. Toen bleek dat de vrouw waarschijnlijk de volgende morgen zou overlijden, liet hij haar vriend naast haar slapen op hun laatste avond sam...

Die ene patiënt van verpleegkundige Paula Groenendijk

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Verpleegkundige Paula Groenendijk vertelt over haar ene patient, die haar altijd bij zal staan. Een mooie, jonge, midden in het leven staande vrouw in het laatste stadium van baarmoederhalskanker, die zo niet meer wilde leven. Artsen vond dit niet het moment ervoor, maar Groenendijk begreep haar wel en dacht: als jij dat wil, moet dat kunnen. Totdat ze besefte hoe anders die doodswens voelde voor ...

Handreiking palliatieve zorg aan migranten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, verschillende culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen. Dit onderwijsmateriaal ondersteunt de student bij het verlenen van goede zorg in ...

Meetinstrumenten in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een meetinstrument kan helpen bij het signaleren, vervolgen en gericht verkennen van behoeften, symptomen en problemen van patiënten en hun naasten. In de praktijk is het nog lang niet altijd zo dat patiënten in de palliatieve fase deze symptomen spontaan uiten. Ook onderschatten zorgverleners symptomen, waardoor ze nog wel eens niet of te laat herkend worden. De inzet van meetinstrumenten kan d...

E-learning cursussen palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit onderwijsmateriaal, ontwikkeld door MSD Academy, bestaat uit acht online nascholingsmodules met de onderwerpen introductie palliatieve zorg, communicatie, besluitvorming, slecht nieuws gesprek, complexe omstandigheden, zorg rondom het levenseinde, verlies, verdriet en rouw en tot slot 'krassen op de ziel' over zelfzorg.
In ons land is gesteld dat palliatieve zorg geleverd wordt door gener...

Palliatieve zorg bij mensen met dementie , zorg voor beter

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatieve website over dementie en palliatieve zorg. Je kunt doorklikken naar informatieve brochures, richtlijnen, handreikingen.

Gebruikssuggesties:
Te gebruiken als achtergrond informatie over dementie en palliatieve zorg

Regie over eigen leven en sterven, deel 1

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deel 1 van een documentaire (7 minuten) waarin artsen, verpleegkundigen en ernstig zieke en terminale patiënten worden gevolgd in het Arnhemse Ziekenhuis Rijnstate. Op de afdeling oncologie moet regelmatig worden beslist over leven en dood. Uitbehandelde kankerpatiënten kunnen in de laatste fase van hun leven aangeven hoe zij die willen invullen. Gaan ze naar huis, met pijnstillende medicijnen e...

1 2 3 4 5 13

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl