Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 97

Sorteer:

Algemene principes van palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Algemene principes in de palliatieve zorg. Tevens een kennismaking met www.pallialine.nl.
Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederl...

Palli: markeert de palliatieve fase voor mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: PALLI is een vragenlijst die zorgverleners helpt om te bepalen of en in welke mate cliënten met verstandelijke beperkingen achteruit gaan in hun gezondheid. Met elektronisch instrument PALLI bepaal je op basis van 39 vragen of een cliënt een verminderde levensverwachting heeft. Hiermee kan de PALLI helpen om de palliatieve zorgfase te markeren. De vragenlijst en een informatiefolder over dit mee...

Risico op een acute massale longbloeding

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding waarbij vooruit gepland wordt om adequate zorg te verlenen bij het optreden van een longbloeding en paniek bij patiënt, naasten en zorgverleners zoveel mogelijk te voorkomen. De handreiking biedt achtergrondmateriaal bij het ontwikkelen/uitwerken van casus rond een potentiële longbloeding. Daarnaast wordt literatuur aangeboden over aandoen...

Zorgpad stervensfase; handleiding bij versie 2.0

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Zorgpad stervensfase is een hulpmiddel om de zorg in de stervensfase te optimaliseren ten behoeve van de kwaliteit van leven van de patiënt. Het richt zich op de 'common pathway', behandeling van symptomen en bestrijden van lijden. Het Zorgpad Stervensfase 2.0 is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP) versie 12 (2009).
Het zorgpad is verdeeld in drie fasen:
    ...

Netwerken palliatieve zorg: Organisatie van palliatieve zorg in Nederland

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Via deze website is de organisatie van palliatieve zorg in Nederland in kaart gebracht. De verschillende Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en wat zij patiënten, naasten en zorgverleners te bieden hebben kan hier opgezocht worden.

Een opdracht kan zijn om de student op zoek te laten gaan naar informatie over hoe en naar wie je een cliënt of familie kunt verwijzen cq informatie kunt ...

Handreiking Hoop bij mensen met een korte levensverwachting

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Ondanks de prognose van een ongeneeslijke ziekte kunnen patiënten hoop houden, en uitspraken doen zoals ‘Volgend jaar ga ik een verre reis maken in Zuid-Amerika’ of ‘Ik kan niet wachten om mijn kleinkind in mijn armen te nemen’. Als verpleegkundige kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. De patiënt weet toch dat hij dit niet meer mee zal maken? Ontkent de patiënt zijn prognose, en mo...

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele onderw...

Betekenis van het symptoom angst voor patienten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Artikel in het Nederlands Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2011 (11) 2, over Wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief) naar angst bij mensen met kanker in het ziekenhuis en het hospice.

Het artikel is te gebruiken als achtergrondinformatie of bijvoorbeeld als beoordeling van een wetenschappelijk artikel.

1 2 3 4 5 10

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl