Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 64

Sorteer:

Richtlijn psychosociale zorg / maatschappelijk werk

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In de hoofdstukken Palliatieve zorg en Psychosociale zorg in de palliatieve zorg leggen we uit wat palliatieve zorg is, hoe je psychosociale zorg in dit kader kunt zien en wat de positie en doelstelling van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg is. In de volgende hoofdstukken wordt weergegeven wat je concreet, in de praktijk, als maatschappelijk werker in de palliatieve zorg kunt tegenko...

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele onderw...

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een centraal punt waar alle kennis en informatie over kinderpalliatieve zorg is gebundeld.
Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en hun gezinnen. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, het omvat d...

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Wat vinden patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn? Dát is het vertrekpunt van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De animatie (2.09 min.) geeft een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017).
Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar onderstaande bronne...

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een richtgevend document over hoe zou palliatieve zorg gegeven moeten worden. Het kwaliteitskader palliatieve zorg beoogt verschillende doelgroepen zicht te geven op wat een vertegenwoordiging van patiënten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dit document is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënt...

Zingeving in de palliatieve zorg (leerwerkplaats)

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Deze leerwerkplaats (e-learning) geeft handvatten om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden. Om het geleerde direct in de praktijk te brengen zijn suggesties, vragen en opdrachten toegevoegd.

De leerwerkplaats is ontworpen door Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen van het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa. De leerwerkp...

Netwerken palliatieve zorg: Organisatie van palliatieve zorg in Nederland

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Via deze website is de organisatie van palliatieve zorg in Nederland in kaart gebracht. De verschillende Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en wat zij patiënten, naasten en zorgverleners te bieden hebben kan hier opgezocht worden.

Een opdracht kan zijn om de student op zoek te laten gaan naar informatie over hoe en naar wie je een cliënt of familie kunt verwijzen cq informatie kunt ...

Pallialine: Richtlijnen palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Pallialine is de website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen gepubliceerd worden. Er zijn specifieke richtlijnen over symptoomcontrole zoals bijvoorbeeld: pijn, ascites, decubitus, delier, depressie, dyspneu, hypercalciemie, hersenmetastasen, ileus, hik, jeuk, lymfoedeem, klachten van de mond, hoesten, dehydratie, anorexie en gewichtsverlies, misselijkheid en braken, obst...

Vierluik over de laatste levensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In 2013 zond Nieuwsuur een bijzonder vierluik uit over de medische besluitvorming in de spreekkamer. De serie van 4 video's (elk rond de 10 minuten) over de laatste levensfase geeft een inkijkje in de dagelijkse praktijk van: een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, een verpleeghuis en een hospice. Verslaggevers Judith Pennarts en Jane van Laar voerden op elke locatie openhartige gesprekken met art...

Projecten organisatie en continuïteit palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een overzicht aan projecten die te maken hebben met de organisatie en continuïteit van palliatieve zorg binnen alle programma's van ZonMw.

Een mogelijke opdracht kan zijn met elkaar de volgende situatie te bespreken: Een patiënt gaat van het ziekenhuis naar huis, het hospice of een verpleeghuis. Welke knelpunten kunnen zich voordoen? Hoe anticipeer je daarop? Wat moet je allemaal voor de ...

1 2 3 4 5 7

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl