Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 132

Sorteer:

Verrast door de ‘surprise question’ (ACP)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit artikel met de titel 'Verrast door de surprise question' van de auteurs Daisy J.A. Janssen, Marieke H.J. van den Beuken-van Everdingen en Jos M.G.A. Schols, (Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8427) gaat over het tijdig herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoeften. Op dit moment wordt de ‘surprise question’ – zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden zou overlijden...

Handreiking palliatieve zorg aan migranten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, verschillende culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen. Dit onderwijsmateriaal ondersteunt de student bij het verlenen van goede zorg in ...

De dokter en de dood: Optimale zorg in de laatste levensfase   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een boek waarin in 47 losse essays verschillende thema's besproken worden waarbij de bijzondere relatie die de dokter heeft met de dood geduid en bespreekbaar gemaakt worden.

Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infaus...

Samenvatting richtlijn palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en consensus. Deze samenvattingskaart verschaft inzicht in:
- Hoe palliatieve zorg wordt vormgegeven;
- De beslissing om dialyse starten/stoppen in de palliatieve fase;
- conflicten over het wel of niet starten met dialyse of het staken ervan;
- Advanced Care P...

Palliatieve zorg bij mensen met dementie , zorg voor beter

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatieve website over dementie en palliatieve zorg. Je kunt doorklikken naar informatieve brochures, richtlijnen, handreikingen.

Gebruikssuggesties:
Te gebruiken als achtergrond informatie over dementie en palliatieve zorg

Ethische Dilemma’s

Type niet ingevuld
Omschrijving: Dit materiaal biedt de mogelijkheid studenten begeleid een ethisch dilemma in de palliatieve zorg te herkennen, analyseren en tot een besluit te komen aan de hand van casuïstiek. Bij deze handleiding zijn drie casus met een dilemma gegeven. De eerste twee casus komen uit de praktijk van de zorg, de derde casus is onderwerp geweest van media berichtgeving. Er kan uiteraard ook gekozen worden voor ...

Regie over eigen leven en sterven, deel 2

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deel 2 van een documentaire (6 minuten) waarin artsen, verpleegkundigen en ernstig zieke en terminale patiënten worden gevolgd in het Arnhemse Ziekenhuis Rijnstate. Op de afdeling oncologie moet regelmatig worden beslist over leven en dood. Uitbehandelde kankerpatiënten kunnen in de laatste fase van hun leven aangeven hoe zij die willen invullen. Gaan ze naar huis, met pijnstillende medicijnen e...

Samen beslissen: De dialoog tussen arts en patiënt

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze video is een mini-college van 9.35 minuten over de dialoog tussen arts en patiënt met betrekking tot samen beslissen. In de video worden de stappen van het gedeelde besluitvormingsproces weergegeven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de effectiviteit van gezamenlijke besluitvorming op basis van onderzoek.

Samenvatting richtlijn vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Vermoeidheid bij kanker is een onaangenaam, aanhoudend, subjectief gevoel van lichamelijke, emotionele en/of cognitieve uitputting gerelateerd aan kanker of aan de behandeling ervan. Het interfereert met het dagelijks functioneren; de intensiteit is niet gerelateerd aan verrichte inspanning. Vermoeidheid bij kanker verschilt van normale vermoeidheid door de intensiteit, de duur en de sensatie; is ...

1 2 3 4 5 14

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl