Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 80

Sorteer:

Het goede levenseinde in casussen   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit boek gaat over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners. Artsen en ethici gaan in het boek op zoek naar het ‘Higgs-deeltje’ van palliatieve zorg: onzichtbaar maar essentieel voor de samenhang en het goede begrip. Het goede levenseinde in casussen biedt vingerwijzingen aan iedereen die belang heeft bij geslaa...

Kaartjes van betekenis voor themabijeenkomsten of intervisie   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit spel, ‘Kaartjes van betekenis. 50 vragen die er toe doen’, bevat gevarieerde vragen over het levenseinde. Van zeer praktische (zoals ‘Weet je het al, begraven of cremeren?’) tot existentiële (zoals ‘Als je nu doodgaat, heeft je leven dan zin gehad?’). Sommige gaan over de uitvaart, andere gaan over rouw en weer andere hebben betrekking op de mogelijk benodigde zorg in de laatste l...

Phase I cancer trials and palliative care: Antagonism, irrelevance, or synergy?   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Engelstalig artikel 'Phase I Cancer Trials and Palliative Care: Antagonism, Irrelevance, or Synergy?' waarin een synthese wordt gepresenteerd van alle presentaties en conclusies tijdens een symposium over fase 1 onderzoek in de oncologie, palliatieve zorg en ethiek. kernwoorden: Palliative care, phase I clinical trials, cancer, ethics, informed consent, end-of-life care J Pain Symptom Manage. 2...

Mens achter de patiënt   €   

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit is de website van Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP), die droomt van mensgerichte zorg. Om dit te bereiken, stimuleren zij mensgericht onderwijs. Het doel: toekomstig zorgprofessionals bewuster maken van de brede impact van ziekte. Via MAP kunnen onderwijsprogramma's gerealiseerd worden die de mens achter de patiënt in beeld brengt.
Stichting Mens achter de patiënt biedt een Train-...

E-learning cursussen palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit onderwijsmateriaal, ontwikkeld door MSD Academy, bestaat uit acht online nascholingsmodules met de onderwerpen introductie palliatieve zorg, communicatie, besluitvorming, slecht nieuws gesprek, complexe omstandigheden, zorg rondom het levenseinde, verlies, verdriet en rouw en tot slot 'krassen op de ziel' over zelfzorg.
In ons land is gesteld dat palliatieve zorg geleverd wordt door gener...

Wat het leven de moeite waard maakt als de dood je in de ogen staart

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In deze Engelstalige video (Nederlands ondertiteld) van 16 minuten reflecteert Lucy Kalanithi op de zin van het leven door het verhaal te delen over haar overleden man Paul, een jonge neurochirurg die, nadat hij de diagnose longkanker kreeg, een autobiografie schreef. "We moeten het leven in zijn totaliteit omarmen -- leven en sterven, liefde en verlies -- het hoort er allemaal bij." Kalanithi zeg...

Die ene patiënt van verpleegkundige Hans van Dam

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Verpleegkundige Hans van Dam vertelt over die ene patiënt die zijn kijk op het vak voorgoed veranderde: 'Haar vreselijke dood heeft mijn opvatting over hulp bij zelfdoding gekleurd. Als iemand echt niet meer wil, moet er een humane uitweg zijn.' Verder vertelt Van Dam over het belang van openheid in de laatste levensfase. Hierbij pleit hij voor humane mogelijkheden voor het einde van het leven.

Vereeuwigd: verhalen van palliatieve patiënten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De website Vereeuwigd deelt verhalen van mensen in de palliatieve fase. Mensen schrijven hiervoor zelf een verhaal waarbij ze hun perspectief van het leven met een ongeneeslijke ziekte delen. Zo krijgen mensen die levensbedreigend ziek zijn (geweest) de mogelijkheid hun (levens)inzichten die hun ziekte en situatie hen heeft gebracht te delen met anderen, ziek en gezond. Het materiaal kan gebruik...

1 2 3 4 8

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl