Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 123

Sorteer:

Verdiepingsmodule Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’ (reader van 58 pagina's) is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die reeds de basisscholing palliatieve zorg hebben gevolgd. In de basisscholing wordt aandacht besteed aan het begrip palliatieve zorg, aan de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg.
Tijdens deze bijeenkomsten komt re...

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Agora geeft een uitgebreid overzicht met diverse materialen (boeken, artikelen, onderzoeken en films) over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt onder andere materiaal aangereikt over zingeving, communicatie, ethiek, afscheid nemen en rouw, stervensfase en dagelijkse zorg.
Afhankelijk van het thema kan het gekozen materiaal gebruikt worden ter verdieping, het...

Zorg rond het levenseinde voor mensen met Alzheimer of een andere vorm dementie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een informatief boekje voor familie en naasten van mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Besproken wordt hoe dementie zich in het algemeen naar het einde toe ontwikkelt en wat voor inzichten of vraagstukken hier bij kunnen komen kijken. Op deze manier ontstaat er meer inzicht in de mogelijke problemen in de laatste levensfase. Daarnaast is er informatie over de behand...

Die ene patiënt van verpleegkundige Hans van Dam

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Verpleegkundige Hans van Dam vertelt over die ene patiënt die zijn kijk op het vak voorgoed veranderde: 'Haar vreselijke dood heeft mijn opvatting over hulp bij zelfdoding gekleurd. Als iemand echt niet meer wil, moet er een humane uitweg zijn.' Verder vertelt Van Dam over het belang van openheid in de laatste levensfase. Hierbij pleit hij voor humane mogelijkheden voor het einde van het leven.

Samenvattingskaart richtlijn Pijn bij Kanker en pijn bij vergevorderde COPD en Hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen. De hele richtlijnen zijn te lezen op Pallialine (COPD en hartfalen en kanker). De richtlijnen zijn bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase.

My sister’s keeper (speelfilm vanuit patiëntperspectief)​   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze Hollywood film (109 min) is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jodi Picoult.
My Sister’s Keeper vertelt het verhaal van familie Fitzgerald. Hun gelukkige gezinsleven verandert in een klap als hun dochter Kate wordt gediagnosticeerd met leukemie. Er zijn geen geschikte donoren voor Kate, zelfs haar ouders Brian en Sara zijn niet geschikt. Om Kate’s leven te redden, besluiten de o...

Algemene principes van palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Algemene principes in de palliatieve zorg. Tevens een kennismaking met www.pallialine.nl.
Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederl...

Daan Westerink en Charles Groenhuijsen over rouw

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Daan Westerink (1968) is journalist, trainer en rouw- en verliesdeskundige. Op 23 mei 2012 was ze te gast in het programma Breingeheim van Omroep Max. Ze werd geïnterviewd door Charles Groenhuijsen. Ook Paul Boelen praat in deze uitzending (video van 11.25 min.) over rouw.
Daan Westerink over rouw: ´Bij een rouwproces gaat het om het vinden van een balans tussen het verwerken van het verdr...

Signalering in de palliatieve fase, digitale set

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij zorgvragers. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase biedt hiervoor concrete handvatten. IKNL biedt professionals een programma om met deze methode te leren werken. Op de website van het IKNL kun je producten kopen, maar ook...

Risico op een acute massale longbloeding

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding waarbij vooruit gepland wordt om adequate zorg te verlenen bij het optreden van een longbloeding en paniek bij patiënt, naasten en zorgverleners zoveel mogelijk te voorkomen. De handreiking biedt achtergrondmateriaal bij het ontwikkelen/uitwerken van casus rond een potentiële longbloeding. Daarnaast wordt literatuur aangeboden over aandoen...

1 2 3 4 13

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl