Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 97

Sorteer:

De dokter en de dood: Optimale zorg in de laatste levensfase   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een boek waarin in 47 losse essays verschillende thema's besproken worden waarbij de bijzondere relatie die de dokter heeft met de dood geduid en bespreekbaar gemaakt worden.

Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infaus...

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De richtlijn en samenvatting 'palliatieve zorg bij mensen met COPD' is geschreven door samenwerkingsverband longgeneeskunde. Aan bod komen de volgende aandachtspunten: Start van de palliatieve fase, angst, depressie, stemmingsproblemen, Opioïdgebruik bij dyspnoe, plaatsbepaling van zuurstofbehandeling, het effect van ademhalings- en ontspanningsoefeningen op de kwaliteit van leven en dyspnoe, co...

Het goede levenseinde in casussen   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit boek gaat over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners. Artsen en ethici gaan in het boek op zoek naar het ‘Higgs-deeltje’ van palliatieve zorg: onzichtbaar maar essentieel voor de samenhang en het goede begrip. Het goede levenseinde in casussen biedt vingerwijzingen aan iedereen die belang heeft bij geslaa...

Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Bovengenoemde standaard is door de aard van het onderwerp nogal beschouwend van karakter. Omdat deze samenvatting beoogt de arts bij dagelijkse concrete praktijkvragen te ondersteunen is ervoor gekozen om de opbouw van de Standaard niet over te nemen, maar de inhoud op een praktijkgerichte manier samen te vatten.
Doelstelling van deze standaard is de AVG (en andere medici) een praktisch s...

Palliatieve Zorg: Behandelopties, keuzes rondom het levenseinde en medisch-ethische besluitvorming

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Doel van deze e-learningmodule (duur ongeveer 25 minuten) is het opdoen van kennis over palliatieve zorg. Hiermee wordt de basiskennis van alle studenten op één niveau gebracht. Tijdens plenaire bijeenkomsten kan hierdoor meer aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties omtrent palliatieve zorg. Hoofdonderwerpen in deze module zijn: - behandelopties en ke...

Me before you (speelfilm vanuit patiëntperspectief)​   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Hollywood speelfilm (110 min) over William Traynor, een succesvolle bankier en actieve man. Op een ochtend terwijl hij naar zijn werk loopt, wordt hij aangereden. Als gevolg is Will vanaf zijn nek verlamd en permanent aan een gemotoriseerde rolstoel gebonden. Will verandert door deze toestand van een levensgenieter in een cynisch en depressief persoon, omdat hij geen actief leven meer kan leiden. ...

Daan Westerink en Charles Groenhuijsen over rouw

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Daan Westerink (1968) is journalist, trainer en rouw- en verliesdeskundige. Op 23 mei 2012 was ze te gast in het programma Breingeheim van Omroep Max. Ze werd geïnterviewd door Charles Groenhuijsen. Ook Paul Boelen praat in deze uitzending (video van 11.25 min.) over rouw.
Daan Westerink over rouw: ´Bij een rouwproces gaat het om het vinden van een balans tussen het verwerken van het verdr...

Palliative sedation and opioids at the end of life: Muslim patients in the Dutch context

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een Engelstalige video van 15 minuten over palliatieve sedatie en het gebruik van sterke pijnstillers bij palliatieve patiënten met een moslimachtergrond.
Deze video kan gebruikt worden als zelfstudie voor studenten. Mogelijkheden tot reflectie over palliatieve sedatie voor patiënten met een niet westerse achtergrond.

E-learning Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze E-learning is gemaakt als voorbereiding op het contactonderwijs tijdens master coschap huisartsgeneeskunde aan het Erasmus MC.
De onderwerpen van de e-learning zijn:
Markeren wanneer er sprake zou kunnen zijn van palliatieve zorg.
De ontwikkeling van palliatieve zorg kunnen beschrijven.
Het verschil tussen palliatieve indicatie, palliatieve zorg en terminale zorg kunnen b...

Leermodule rouw en verlies

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Het begrip rouw beperkt zich niet tot rouw na overlijden maar is ook van toepassing bij andere vormen van verlies zoals een scheiding, verlies van werk of verlies van lichamelijke of geestelijke gezondheid. Het gaat om ingrijpende veranderingen die optreden door een verlieservaring. Regelmatige confrontatie met patiënten, cliënten, bewoners en naasten die verlies ondervinden, rechtvaardigt syste...

1 2 3 4 10

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl