Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 132

Sorteer:

Handreikingen voor implementatie van advance care planning (pro-actieve zorgplanning)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Advance Care Planning (ACP, ook wel vroegtijdige zorgplanning of proactieve zorgplanning genoemd) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

In dit project 'Advance Care Plannin...

Verdiepingsmodule Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’ (reader van 58 pagina's) is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die reeds de basisscholing palliatieve zorg hebben gevolgd. In de basisscholing wordt aandacht besteed aan het begrip palliatieve zorg, aan de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg.
Tijdens deze bijeenkomsten komt re...

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Agora geeft een uitgebreid overzicht met diverse materialen (boeken, artikelen, onderzoeken en films) over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt onder andere materiaal aangereikt over zingeving, communicatie, ethiek, afscheid nemen en rouw, stervensfase en dagelijkse zorg.
Afhankelijk van het thema kan het gekozen materiaal gebruikt worden ter verdieping, het...

My sister’s keeper (speelfilm vanuit patiëntperspectief)​   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze Hollywood film (109 min) is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jodi Picoult.
My Sister’s Keeper vertelt het verhaal van familie Fitzgerald. Hun gelukkige gezinsleven verandert in een klap als hun dochter Kate wordt gediagnosticeerd met leukemie. Er zijn geen geschikte donoren voor Kate, zelfs haar ouders Brian en Sara zijn niet geschikt. Om Kate’s leven te redden, besluiten de o...

Advance Care Planning (pro-actieve zorgplanning)

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Lesbeschrijving van de werkgroep ACP (advance care planning, ook wel proactieve zorgplanning), onderdeel is van het blok Medical Humanities (Bachelor jaar 3) in onderwijssetting van het UMCU.
Het betreft:
- de tekst voor studenten in het blokboek
- de docenthandleiding
- de voorbereidende opdracht voor studenten
- beschrijving van het hoorcollege
- gedicht horend bi...

Palli: markeert de palliatieve fase voor mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: PALLI is een vragenlijst die zorgverleners helpt om te bepalen of en in welke mate cliënten met verstandelijke beperkingen achteruit gaan in hun gezondheid. Met elektronisch instrument PALLI bepaal je op basis van 39 vragen of een cliënt een verminderde levensverwachting heeft. Hiermee kan de PALLI helpen om de palliatieve zorgfase te markeren. De vragenlijst en een informatiefolder over dit mee...

Het goede levenseinde in casussen   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit boek gaat over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners. Artsen en ethici gaan in het boek op zoek naar het ‘Higgs-deeltje’ van palliatieve zorg: onzichtbaar maar essentieel voor de samenhang en het goede begrip. Het goede levenseinde in casussen biedt vingerwijzingen aan iedereen die belang heeft bij geslaa...

Palliatieve zorg aan migranten: e-learning

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, verschillende culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen. Het onderwijs in deze handreiking bevat onderwijsmateriaal die de student onderst...

Zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dementie.nl is het platform voor iedereen die betrokken is bij dementie. Je vindt hier informatie over de laatste levensfase en zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie. Ook wordt uitgelegd wat een wilsverklaring, een non-reanimatieverklaring, een behandelverbod en een behandelgebod is.

De informatie is gericht op de naaste van de patiënt. Te gebruiken als voorbereiding voor onder...

1 2 3 4 14

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl