Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 149

Sorteer:

Wat is de waarde van palliatieve zorg?

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Online video (3.24 min.) over de waarde van palliatieve zorg. Agora (een organisatie die de verankering van palliatieve zorg in Nederland ondersteunt) interviewde deelnemers aan het Nationaal Congres Palliatieve Zorg (2017) en stelde hen de vraag: Wat is de waarde van palliatieve zorg? Aan het woord zijn een naaste, huisarts, anesthesioloog, consulent spirituele zorg en gespecialiseerd verpleegkun...

Ik heb een dokter in Marokko: de beleving van ziekte en dood in andere culturen   €   

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: De videofilm ‘Ik heb een dokter in Marokko’ laat op indringende wijze zien hoe patiënten van niet-westerse afkomst omgaan met ziekte en dood. De film geeft een bijzondere inkijk in gewoonten en geloofsovertuigingen bij ziekte, in verwachtingen jegens de zorg(verleners) en rituelen rond het levenseinde.
De film volgt allochtone patiënten en hun familie in Nederland, maar speelt zich tev...

Het belang van het bespreken van het naderende levenseinde

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In deze korte video (5:21 min) bespreken spoedarts Cooper en senior-arts voor palliatieve zorg Selvaggi het belang van het bespreken van het naderende levenseinde met patiënten en hun naasten. Vaak wordt de boodschap over het naderende levenseinde niet of te laat gevoerd. Artsen hebben vaak de moeilijke taak om niet alleen hun eigen ongemak over het praten over de dood te moeten overwinnen, maar ...

Leerinterventie zingeving: ‘Van Betekenis tot het Einde’

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: On- en offline training. Ouderen zijn in een laatste levensfase vaak bezig met vragen rond zingeving. Heb ik gedaan wat ik wilde doen in mijn leven? Ben ik van betekenis geweest? Het is voor ouderen van belang om hier over te kunnen praten. In gesprek met ouderen kun je hen helpen weer betekenis aan hun leven te geven. Ook de dromen die niet zijn uitgekomen, kunnen een plekje gegeven worden. Deze ...

Verdiepingsmodule Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’ (reader van 58 pagina's) is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die reeds de basisscholing palliatieve zorg hebben gevolgd. In de basisscholing wordt aandacht besteed aan het begrip palliatieve zorg, aan de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg.
Tijdens deze bijeenkomsten komt re...

Begeleide intervisie levensvragen en ouderen. Werkboek voor begeleiders

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: In 2008 verscheen bij het Expertisenetwerk de (uitgebreide) versie van het werkboek “Begeleide Intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen” op de website. Dit werkboek is bedoeld voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen er hoe ermee om te gaan. Op basis van dit werkboek is een train -de - traine...

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Agora geeft een uitgebreid overzicht met diverse materialen (boeken, artikelen, onderzoeken en films) over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt onder andere materiaal aangereikt over zingeving, communicatie, ethiek, afscheid nemen en rouw, stervensfase en dagelijkse zorg.
Afhankelijk van het thema kan het gekozen materiaal gebruikt worden ter verdieping, het...

Niet behandelen kan soms de beste optie zijn   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit artikel 'Niet behandelen kan soms de beste optie zijn' van Ellen de Visser wordt een casus beschreven van een jong meisje met een infauste prognose waarbij de ouders bewust gekozen hebben voor niet behandelen. Er wordt stilgestaan bij dat niet behandelen soms de beste optie kan zijn, maar dat ook artsen dit soms een moeilijke keuze vinden om aan patiënten voor te leggen.

Algemene principes van palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Algemene principes in de palliatieve zorg. Tevens een kennismaking met www.pallialine.nl.
Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederl...

1 2 3 4 15

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl