Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 149

Sorteer:

Besluitvorming in de palliatieve fase: workshop

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: PDF van een PPT voor een les/workshop over ‘besluitvorming in de palliatieve fase'. De informatie kan gebruikt worden voor een eigen PPT over dit onderwerp.

Wilsverklaring

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Website van de KNMG met informatie voor het algemen publiek over wilsverklaringen, euthanasieverzoek en tijdig spreken over het levenseinde. In een wilsverklaring kunnen mensen aangeven welke behandeling zij niet meer of juist wel willen. Dit gebeurt voor het geval de situatie zich voordoet dat iemand dit zelf niet meer kan zeggen. Zo kan iemand met een behandelverbod vastleggen in welke situatie ...

Waardenweb

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Interactief onderwijsinstrument met video's, teksten en opdrachten dat (zelfstandig) te gebruiken is door studenten, docenten en opleiders op het gebied van medische ethiek, medische communicatie en professioneel gedrag. De voor palliatieve zorg relevante onderwerpen zijn onder andere: • patiënt als persoon • pijn en lijden • hoop • kwaliteit van leven • vergankelijkheid

T...

Levensvragen: wanneer gaan ze leven?

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit korte filmpje (4m33) worden mensen geïnterviewd over welke ervaringen zij hebben met levensvragen en spirituele zorg.

De interviews nodigen uit tot discussie en reflectie over levensvragen en spirituele zorg.

Stervensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Folder voor patiënten over wat men kan verwachten in de stervensfase. Het geeft een eerste inzicht in wat er gebeurt tijdens het sterven en kan gebruikt worden om te reflecteren op het sterven. Over zingeving en eigen normen, waarden en verwachtingen rond dood en sterven.

Ik durf het bijna niet te vragen: Ongeneeslijk ziek

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De documentaire reeks 'Ik durf het bijna niet te vragen" heeft een aflevering over 'Ongeneeslijk ziek' van 22 minuten. Hierin worden patiënten in beeld gebracht met hun ongeneeslijke ziekte. Er worden vragen gesteld waarop patiënten vanuit hun persoonlijk perspectief antwoorden.
Kijk er samen naar en bespreek de vooroordelen en stigma's die mensen over hen hebben.

Sterven op je eigen manier   €   

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Middels deze E-learning leer je onderscheid maken tussen verschillende manieren van sterven. Volgens het onderzoek van STEM kunnen mensen in vijf sociale milieus die een levenshouding en waardenoriëntatie delen, onderverdeeld worden. Dit resulteert in vijf verschillende typen mens, die ieder op een eigen manier omgaan met sterven: proactieve, onbevangene, socialen, vertrouwende en rationele. U ...

Doodgewoon bespreekbaar   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Op de website 'doodgewoon bespreekbaar' (een initiatief van Stichting STEM) is allerlei materiaal te vinden over het bespreekbaar maken van het levenseinde, o.a. een wensenboekje (5 euro) een segmentatiewaaier (3,50 euro) en een kaartset (6,50 euro). Met deze kaartset kun kun je zelf en met anderen in gesprek over wat voor jou belangrijk en ook niet belangrijk is rondom de laatste levensfase. Vaak...

1 13 14 15

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl