Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 132

Sorteer:

Palliatieve casuïstiek

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit document staan vijf casusbeschrijvingen die globaal eenzelfde format volgen met vragen die zo zijn opgesteld dat verschillende relevante palliatieve zorgaspecten geïntegreerd zijn (zoals: klinisch redeneren in een palliatieve setting, nadenken over prognose, multidimensioneel probleemdenken, multidisciplinair beleid opstellen, advanced care planning). Daarnaast worden er soms vragen ter di...

Een realistisch zorgplan opstellen

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze leertaak is onderdeel van de leerlijn ACP, maar kan ook als losstaande leertaak worden gebruikt. In deze leertaak is het de bedoeling een realistisch zorgplan op te stellen naar aanleiding van een dossier van een patiënt tijdens de coschappen.

Hoe schrijf ik een wilsverklaring

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Website van de Rijksoverheid over beslissingen rond het levenseinde voor het gewone publiek met o.a de volgende onderwerpen: Hoe schrijf je een wilsverklaring; welke soorten wilsverklaring zijn er; euthanasie; tijdig spreken over het levenseinde, etc.
Binnen de website kun je doorlinken naar voorlichtingsbrochures over deze onderwerpen.

casuistiek palliatieve zorg abdomen

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit materiaal biedt een aantal casusbeschrijvingen met vragen die ontwikkeld zijn voor een blok in de bachelor rond abdominale problematiek. Er wordt globaal eenzelfde format met vragen gevolgd (aangepast aan de casus). Ze zijn zo opgesteld dat verschillende relevante palliatieve zorgaspecten geïntegreerd zijn (zoals: klinisch redeneren in een palliatieve setting, nadenken over prognose, multidim...

Wilsverklaring

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Website van de KNMG met informatie voor het algemen publiek over wilsverklaringen, euthanasieverzoek en tijdig spreken over het levenseinde. In een wilsverklaring kunnen mensen aangeven welke behandeling zij niet meer of juist wel willen. Dit gebeurt voor het geval de situatie zich voordoet dat iemand dit zelf niet meer kan zeggen. Zo kan iemand met een behandelverbod vastleggen in welke situatie ...

Themaweek palliatieve zorg voor MBO: PPT

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: PowerPoint over een themaweek palliatieve zorg voor MBO, leerjaar 3 (BBL vp).

De PowerPoint kan voor eigen gebruik worden aangepast.

Doodgewoon bespreekbaar   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Op de website 'doodgewoon bespreekbaar' (een initiatief van Stichting STEM) is allerlei materiaal te vinden over het bespreekbaar maken van het levenseinde, o.a. een wensenboekje (5 euro) een segmentatiewaaier (3,50 euro) en een kaartset (6,50 euro). Met deze kaartset kun kun je zelf en met anderen in gesprek over wat voor jou belangrijk en ook niet belangrijk is rondom de laatste levensfase. Vaak...

Het stervensproces

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: College over de stervensfase. Besproken worden o.a.: doodsoorzaken, levensverwachting, scenarios van het sterven op basis van het onderliggend lijden en 'the common pathway'.

Zorg in de stervensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Kennisclip van 6.43 minuten over de belangrijkste aandachtspunten bij de zorg voor een patiënt in de stervensfase, ook wel de terminale zorgfase genoemd.
Deze kennisclip vormt een tweeluik met de kennisclip Zorgpad stervensfase. Aan bod komen o.a. regievoering, rol van de naaste, symptoombestrijding op vier dimensies en het verloop van de common pathway aan de hand van de waarneembare versc...

1 11 12 13 14

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl