Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 123

Sorteer:

Kiss and cry (speelfilm vanuit patiëntperspectief)​   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze Hollywoodfilm (95 min) is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over Carley Allison. Carley is een opkomende en veelbelovende kunstschaatster. Op 17-jarige leeftijd krijgt zij progressieve last van hoesten en benauwdheidsklachten. Zij wordt naar aanleiding hiervan tweemaal foutief gediagnosticeerd, eerst met astma en daarna melanoom op trachea. Uiteindelijk blijkt het een zeer zeldzame vorm v...

IKNL webshop

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Webshop waarin allerlei (onderwijs)materiaal is te downloaden o.a. over besluitvorming, signalering, zorgpad stervensfase, psychosociale zorg, palliatieve sedatie.

Allerlei achtergrondinformatie over palliatieve onderwerpen. Voor docenten en studenten gratis te downloaden.

Richtlijn delier

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Bij patiënten in de palliatieve fase is het extra van belang alert te zijn op prodromale verschijnselen van een delier, onder meer omdat een delier in de stervensfase het afscheid nemen voor de patiënt en zijn naasten ruw kan verstoren.

Richtlijn obstipatie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Voor de patiënt betekent obstipatie vaak een grote aantasting van de kwaliteit van leven, waarvan de ernst door behandelaars regelmatig wordt onderschat. Preventieve maatregelen zijn dan ook van het grootste belang.

Een mogelijke opdracht kan zijn: laat de studenten in kleine groepjes een veel voorkomend symptoom (pijn, delier, misselijkheid/braken, dyspnoe, obstipatie) beschrijven: kenm...

Palliatieve casuïstiek

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit document staan vijf casusbeschrijvingen die globaal eenzelfde format volgen met vragen die zo zijn opgesteld dat verschillende relevante palliatieve zorgaspecten geïntegreerd zijn (zoals: klinisch redeneren in een palliatieve setting, nadenken over prognose, multidimensioneel probleemdenken, multidisciplinair beleid opstellen, advanced care planning). Daarnaast worden er soms vragen ter di...

Richtlijn palliatieve zorg en nierfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Patiënten met nierfalen hebben verschillende symptomen die een specifieke behandeling vragen. De behandeling van de acht voornaamste symptomen wordt in deze richtlijn beschreven: slaapstoornissen, nociceptieve pijn, neuropathische pijn, dyspneu, jeuk, restless legs, delier en depressie.

Achtergrond informatie palliatieve zorg en nierfalen.

Het stervensproces

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: College over de stervensfase. Besproken worden o.a.: doodsoorzaken, levensverwachting, scenarios van het sterven op basis van het onderliggend lijden en 'the common pathway'.

Besluitvorming in de palliatieve fase: workshop

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: PDF van een PPT voor een les/workshop over ‘besluitvorming in de palliatieve fase'. De informatie kan gebruikt worden voor een eigen PPT over dit onderwerp.

Richtlijn depressie

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Als de patiënt in een fase van de ziekte is gekomen waarin de hoop op genezing is vervlogen, en het overlijden (op afzienbare termijn) onvermijdelijk is dan vraagt dat een grote aanpassing van de patiënt. Deze aanpassing gaat vaak gepaard met verdriet, angst en/of somberheid. Deze somberheid is zo vanzelfsprekend dat nogal eens over het hoofd wordt gezien dat de sombere stemming ook pathologisch...

Hartfalen. Juf Danielle

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze video gaat over hartfalen. Leer hoe je het verschil kan zien tussen links- en rechtsdecompensatie, en welke aandoeningen decompensatio cordis kunnen veroorzaken. Deze termen komen langs: diastole, systole, diastolische dysfunctie, systolische dysfunctie, stuwing, oedeem, longoedeem, dyspnoe, orthopnoe, astma cardiale, RAAS, enkeloedeem, en de gevolgen en prognose van decompensatio cordis
<...

1 10 11 12 13

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl