Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 132

Sorteer:

Palliative care from diagnosis to death

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een Engelstalige Youtube video (4.05 minuten) waarin de basisprincipes van palliatieve zorg toegelicht worden. Middels een getekende animatie wordt de rationale uitgelegd achter vroegtijdige zorgplanning of advance care planning gebaseerd op de drie typische palliatieve ziektetrajecten. Te gebruiken bij uitleg over de 4 fases van palliatieve zorg en het verloop van palliatieve zorg bij verschill...

Death over dinner

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Ondersteuning voor het organiseren van informele gesprekken over de dood. Deze website (Engelstalig) biedt gespreksonderwerpen, voorbeeldvragen, ervaringsverhalen en veel achtergrondliteratuur, video's en podcasts. De methode van 'Death Over Dinner' kan ingezet worden in groepen studenten met als doel bewustwording van de sterfelijkheid van de mens, bewustwording van de eigen normen, waarden, wens...

Terminaal hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Dit is een online casus over palliatief beleid bij een patiënte (95) met terminaal hartfalen. De casus wordt doorlopen aan de hand van een aantal multiple-choice vragen.

Being mortal

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Engelstalige documentaire van 54 minuten over hoe artsen en patiënten omgaan met sterven. Atul Gawande exploreert de relatie die artsen hebben met patiënten die het einde van hun leven naderen. Deze documentaire onderzoekt hoe artsen praten over chronische ziekte en overlijden en tegen welke problemen zij aanlopen. De worsteling van de arts tussen het willen genezen en het niet kunnen wordt op e...

Patz advance care planning of pro-actieve zorgplanning in de thuiszorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. In PaTz bijeenkomstenwerken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen om de palliatieve zorg voor de patiënten en hun naasten te verbeteren. Studenten kunnen eventueel een PaTz bijeenkomst bijwonen tijdens stage wijkgerichte zorg.

Eigen leervragen van studenten kunnen als uitgangspunt dienen.

Palliative sedation and opioids at the end of life: Muslim patients in the Dutch context

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een Engelstalige video van 15 minuten over palliatieve sedatie en het gebruik van sterke pijnstillers bij palliatieve patiënten met een moslimachtergrond.
Deze video kan gebruikt worden als zelfstudie voor studenten. Mogelijkheden tot reflectie over palliatieve sedatie voor patiënten met een niet westerse achtergrond.

Kom mij maar halen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een Vlaamse documentaire (34 minuten) die een goed beeld geeft voor een geneeskundestudent over hoe de laatste fase van een (jonge) palliatieve patiënt eruit kan zien.
Centraal in de documentaire staat Bart Verbeeck die zestien jaar oud is wanneer hij botkanker krijgt. Hij wordt behandeld, maar twee jaar later is de tumor terug en volgen een nieuwe operatie en nog meer chemokuren. Nog eens ...

Amyotrofische laterale sclerose (ALS)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Bij deze casus van een 54 jarige man met amyotrofische laterale sclerose (ALS) worden een aantal vragen gesteld die studenten kunnen helpen om de symptomen van ALS beter te begrijpen, na te denken over behandelmogelijkheden (palliatieve zorg op vier dimensies) en advance care planning bij ALS.

Casus over palliatieve zorg bij een patient met COPD

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Casus waarin verschillende dimensies van palliatieve zorg aan bod komen o.a. (dyspnoe, advance care planning).

Leg de studenten de casus voor en laat ze nadenken (individueel of in groepjes) welke problemen er spelen, hoe ze deze casus zouden aanpakken, wat ze nog meer zouden willen weten van deze mevrouw en hoe ze dat zouden kunnen communiceren.

De weg van de minste weerstand

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een Youtube video (4:32) over het dilemma van niet afgesproken reanimatiebeleid bij een palliatieve patiënt. Problemen die ontstaan door een gebrek aan vroegtijdige zorgplanning of advance care planning en de communicatie en afstemming tussen zorgprofessionals onderling worden in beeld gebracht.

De film is in te zetten in een opdracht over het bespreken van het reanimatiebeleid bij palli...

1 10 11 12 13 14

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl