Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 123

Sorteer:

Casus over delier

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Casus over een oudere dame die een delier ontwikkeld, met vragen.

Leg de studenten de casus voor en laat ze individueel of in groepjes de vragen beantwoorden. Maak ook gebruik van de richtlijn delier.

Als je niet meer beter wordt

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Website over laatste levensfase met name bedoeld voor patiënten en hun naasten. Er zijn o.a. korte filmpjes beschikbaar. Een aantal thema's zijn: het slecht nieuws gesprek, second opinion, wel/niet behandelen, en wat de huisarts kan doen. Hoewel deze video's zijn gemaakt vanuit het perspectief van de zieke, kunnen ook anderen met deze video meer inzicht krijgen in wat iemand overkomt als hij nie...

Verschillende types in de stervensfase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Niemand is hetzelfde, en zeker niet wanneer het de laatste levensfase betreft. Stichting STEM besteedt aandacht aan deze verschillende manieren in denken en doen in de laatste levensfase. Zij hebben onder andere een test (5 min) bestaande uit een aantal stellingen en is gebaseerd op een landelijke enquête van onderzoeksbureau Motivaction. De test geeft een beeld van types waar jij jezelf mogelijk...

Zin(geving) in Onderwijs

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Zin in onderwijs is een implementatieproject over inbedding van aandacht voor zingeving in curricula van zorgopleidingen in het mbo en hbo in Nederland. Zij hebben voor MBO- en HBO-studenten lessenseries ontwikkeld, die samen met de webapp 'levensvragen' gebruikt kunnen worden.

De MBO-lessenserie bevat de volgende opdrachten/onderwerpen: 1 Jouw roots; 2.Bij ons thuis.. is dat gewóón?...

Welbevinden en levensvragen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Website met suggesties voor communicatie over levensvragen. Aanbod van diverse video's met voorbeeldgesprekken en interviews waarbij zingeving en de spirituele dimensie aan bod komen. Met name ook het spreken over het levenseinde in verschillende culturen komt aan bod.
De informatie is te gebruiken als illustratie of voorbereiding van lessen over het omgaan met levensvragen

Terminaal hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze casus biedt een beschrijving van een patiënte met terminaal hartfalen met enkele discussievragen voor de student.

Pijn: oorzaken en behandelingen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Filmpje van 8.27 minuten over: Welke soorten pijn zijn er? Waarom hebben niet alle soorten pijn dezelfde behandeling? Leer alles over acute pijn, chronische pijn, nociceptieve pijn, neuropathische pijn, model van loeser (Pijnbeleving, pijngedrag, etc), en de behandeling die je kan geven (paracetamol, NSAIDs zoals ibuprofen en diclofenac), opioiden (morfine, oxycodon, fentanyl), en invasieve mogeli...

Richtlijn pijn

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Welke soorten pijn zijn er? Waarom hebben niet alle soorten pijn dezelfde behandeling? Leer alles over acute pijn, chronische pijn, nociceptieve pijn, neuropathische pijn, model van loeser (Pijnbeleving, pijngedrag, etc), en de behandeling die je kan geven (paracetamol, NSAIDs zoals ibuprofen en diclofenac), opioiden (morfine, oxycodon, fentanyl), en invasieve mogelijkheden.

Een opdrach...

Angst in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een PowerPoint presentatie van een specialist ouderengeneeskunde over angst in de palliatieve fase.

Idee voor eigen Powerpoint presentatie over angst. Te gebruiken samen met de richtlijn angst of een casus. Aan bod komen:
  • Wat is angst?
  • Hoe kun je angst herkennen? (diagnostiek)
  • Wat kun je doen? (beleid)

Casus over palliatieve zorg bij een patient met COPD

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Casus waarin verschillende dimensies van palliatieve zorg aan bod komen o.a. (dyspnoe, advance care planning).

Leg de studenten de casus voor en laat ze nadenken (individueel of in groepjes) welke problemen er spelen, hoe ze deze casus zouden aanpakken, wat ze nog meer zouden willen weten van deze mevrouw en hoe ze dat zouden kunnen communiceren.

1 9 10 11 12 13

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl