Goede voorbeelden: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Twee video-fragmenten (11.32 en 15.31 minuten) die een casus in beeld brengen van een patiënt met leukemie en de persoonlijke benadering van de zorgprofessionals bij deze patiënt. Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Die stemt alles af met andere zorgverleners en ze maken gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg.
De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, met medewerking van diverse partijen. Het staat iedereen vrij de film te gebruiken. Bij deze video hoort een bijsluiter die via de beschrijving op youtube te downloaden is.

korte versie: https://www.palliaweb.nl/opleidingen/goede-voorbeelden-film-ik-blijf-een-poosje-bij-je
lange versie: https://www.palliaweb.nl/opleidingen/goede-voorbeelden-film-ik-blijf-een-poosje-bij-(1)
Toolbox-ID: 821

Ontwikkelaar: Stichting Fibula

Laatst bijgewerkt: 2018

Medium:
  • Video of animatie

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Samenwerking
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal