Verrast door de ‘surprise question’ (ACP)

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Dit artikel met de titel 'Verrast door de surprise question' van de auteurs Daisy J.A. Janssen, Marieke H.J. van den Beuken-van Everdingen en Jos M.G.A. Schols, (Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8427) gaat over het tijdig herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoeften. Op dit moment wordt de ‘surprise question’ – zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden zou overlijden? – geïmplementeerd om dit te bevorderen. In dit artikel wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de 'surprise question' in verschillende patiëntpopulaties. Daarnaast wordt een kritische beschouwing gegeven over het gebruik van de 'surprise question' in de klinische praktijk.

Dit artikel kun je aanbieden in een voorbereidende opdracht bij het onderdeel 'markeren van de palliatieve fase'. Bewustwording hoe in eigen werksituatie de palliatieve fase wel of niet gemarkeerd wordt. Bespreek de argumenten van de auteurs.
Toolbox-ID: 791

Ontwikkelaar: D.J.A. Janssen et al., Nederlands Tijdschift voor Geneeskunde

Laatst bijgewerkt: 2015

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Proactieve zorgplanning

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master
  • Medisch specialist
Ga naar materiaal