Pallialine: Richtlijnen palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Pallialine is de website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen gepubliceerd worden. Er zijn specifieke richtlijnen over symptoomcontrole zoals bijvoorbeeld: pijn, ascites, decubitus, delier, depressie, dyspneu, hypercalciemie, hersenmetastasen, ileus, hik, jeuk, lymfoedeem, klachten van de mond, hoesten, dehydratie, anorexie en gewichtsverlies, misselijkheid en braken, obstipatie, slaapproblemen, vermoeidheid, zweten, vena cava superior syndroom, oncologische ulcera, urogenitale problemen, zweten. Daarnaast zijn er specifiek ziektegerelateerde richtlijnen voor ALS, COPD, dementie, dwarslaesie, nierfalen, hartfalen, palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook worden er richtlijnen gegeven rond euthanasie, palliatieve sedatie, zorg in de stervensfase, zorg rond een implanteerbare cardioverter defibrillator en richtlijnen voor angst, complementaire zorg, mantelzorg, palliatieve zorg voor kinderen en spirituele zorg.

De website werkt met folders, handreikingen en samenvattingskaarten. Studenten kunnen hier allerlei informatie vinden over symptomen maar ook over palliatieve zorg bij specifieke ziektebeelden.
Toolbox-ID: 767

Ontwikkelaar: IKNL

Laatst bijgewerkt: 2020

Medium:
  • Tekstueel
  • Website

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal