Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader: Een reis tussen hoofd en hart.   €   

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: In dit boek beschrijft Alexander Verstaen hoe we meer voeling kunnen krijgen met de processen waar palliatieve patiënten en hun familieleden door gaan en hoe we deze dimensie van zorg daadwerkelijk gestalte kunnen geven. Hij heeft aandacht voor tal van vragen waar zieken en hun naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg, en iedereen die nadenkt over het levenseinde, mee worden geconfronteerd. HOOFD-stukken worden afgewisseld met het diep eerlijke relaas van het ziekte- en stervensproces van zijn eigen vader (het ‘pad van het HART’), een doorleefd verhaal dat de theorie verder illustreert en verdiept.
Toolbox-ID: 633

Ontwikkelaar: Alexander Verstaen, Witsand Uitgevers

Laatst bijgewerkt: 2017

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Symptoombestrijding
  • Zelfzorg

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master
  • Medisch specialist
Ga naar materiaal