Risico op een acute massale longbloeding

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding waarbij vooruit gepland wordt om adequate zorg te verlenen bij het optreden van een longbloeding en paniek bij patiënt, naasten en zorgverleners zoveel mogelijk te voorkomen. De handreiking biedt achtergrondmateriaal bij het ontwikkelen/uitwerken van casus rond een potentiële longbloeding. Daarnaast wordt literatuur aangeboden over aandoeningen die een verhoogd risico geven op een longbloeding: maligniteit, infectie, systeemaandoeningen, vaataandoeningen, trauma met name bij ingroei van tumor in bronchiale vaten, het optreden van hemoptoë en trombopenie/stollingsstoornissen, bijvoorbeeld ten gevolge van chemotherapie, levermetastasen of gebruik van anticoagulantia.
Toolbox-ID: 330

Ontwikkelaar: Netwerk palliatieve zorg

Laatst bijgewerkt: 2017

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • Medisch specialist
Ga naar materiaal