Leerlijn Communicatie en Zingeving

Type: Reeks van taken of lessen

Omschrijving: De leerlijn Communicatie en Zingeving is een verzameling leertaken, gericht op het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor communiceren over zingeving in de palliatieve fase. Deze leerlijn is ontwikkeld vanuit het ZonMw-project Pasemeco.

De leerlijn omvat verschillende onderwijsmaterialen en activiteiten – van casuïstiek tot zelfreflectieopdrachten, van rollenspel tot interviews met artsen – die op verschillende plekken in het curriculum kunnen worden ingezet. Uitgangspunten die bij de ontwikkeling van deze leerlijn zijn gehanteerd: inzet van authentieke taken, reflectief leren en integratie van palliatieve zorg in het geneeskunde curriculum.

Leerlijn in 8 leertaken
De leerlijn bestaat uit acht leertaken:
1. Ziek zijn in vier dimensies – herkennen in vijf casussen
2. De palliatieve patiënt in de context van het leven - discussie
3. Reflectie eigen visie op leven en sterven - reflectieverslag
4. De zingevingsdimensie in beeld – discussie
5. De professional aan het werk – interviews met artsen
6. Een gesprek rond zingeving aangaan en werken met het ‘diamantmodel’ - afmaaktaak
7. Een gesprek simuleren met een patiënt in de palliatieve fase
8. Zelfstandig gesprek met een palliatieve patiënt.

Bij elke leertaak is een studenteninstructie en een docenteninstructie beschikbaar. Ook is een lijst met ondersteunende materialen bijgevoegd. In de docenteninstructie worden alternatieve onderwijsactiviteiten geboden.
Toolbox-ID: 3072

Ontwikkelaar: Pasemeco

Laatst bijgewerkt: 2020

Medium:
  • Meerdere

Onderwerpen:
  • Communicatie

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal