Zingeving in de palliatieve zorg (leerwerkplaats)

Type: Reeks van taken of lessen

Omschrijving: Deze leerwerkplaats (e-learning) geeft handvatten om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden. Om het geleerde direct in de praktijk te brengen zijn suggesties, vragen en opdrachten toegevoegd.

De leerwerkplaats is ontworpen door Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen van het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa. De leerwerkplaats is gebaseerd op de vernieuwde richtlijn 'Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase' (2018). Deze leerwerkplaats bestaat uit elf modules, waarbij steeds per module is aangegeven hoeveel tijd het ongeveer kost om die module door te werken. Advies: Doe niet teveel modules in één keer, maar geef jezelf de tijd om na elke module het geleerde toe te passen en over de inhoud van de module van gedachten te wisselen met collega's.
Toolbox-ID: 3015

Ontwikkelaar: Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen van het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa

Laatst bijgewerkt: 2020

Medium:
  • Presentatie
  • Software/tool
  • Tekstueel
  • Video of animatie
  • Website

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Zelfzorg

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal