Voor het te laat is – Documentaire over euthanasie bij dementieel lijden

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: De documentaire ‘Voor het te laat is’ (55:30min) toont hoe twee vrouwen (Annie Zwijnenberg en Margriet Hermans) omgaan met de ziekte van Alzheimer, namelijk door te kiezen om hun eigen leven waardig te beëindigen middels euthanasie. Beide vrouwen lijden aan dementie in een vroeg stadium. Ze wilken de allesverwoestende ontwikkeling van die ziekte niet afwachten en besluiten uit het leven te stappen ‘voor het te laat is’. Dus voordat ze door de ziekte wilsonbekwaam zouden zijn en de arts ze daarom niet meer zou kunnen helpen. Gedurende enkele maanden worden zij, hun familie en de artsen gevolgd in het proces naar euthanasie. Vanuit de patiënten ziet de kijker aftakeling en het lijden door o.a. minder goed kunnen praten, kwijtraken van belangrijke spullen, verdwalen in eigen straat, en niet meer weten hoe het koffieapparaat werkt. Vanuit perspectief van de naasten zie je een tegenstelling waarbij ze de patiënten steunen en blij zijn dat de mogelijkheid tot euthanasie bestaat, terwijl ze wel geëmotioneerd zijn over deze beslissing en zelf ook willen meebeslissen betreffende de datum (bijv. niet met Sinterklaas). De artsen beschrijven met name de technische aspecten rondom euthanasie.
Belangrijk is om te vermelden dat beiden patiënten nog wilsbekwaam zijn wanneer artsen de inschatting maken dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Omdat de vrouwen veelal helder en zelfbewust zijn lijkt hun ondraaglijk lijden mee te vallen.

Dit materiaal kan gebruikt worden bij onderwijs over wet en regelgeving en euthanasie. De documentaire biedt aanknopingspunten om studenten te introduceren met:
• Het begrip SCEN-arts
• Het proces rondom en de juridische aspecten van euthanasie in relatie tot wilsonbekwaamheid
• Proactieve zorgplanning: op tijd de juiste acties te ondernemen om de euthanasie in gang te zetten bijvoorbeeld.
• Inzicht krijgen in hoe patiënten en omgeving om kunnen gaan bij een euthanasie traject
• Hoe de student zelf denkt over euthanasie bij dementieel lijden.
Toolbox-ID: 2969

Ontwikkelaar: KRO-NCRV 2Doc

Laatst bijgewerkt: 2016

Medium:
  • Video of animatie

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Stervensfase

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal