Reflectie op de dood: Café Mortel of Death Café

Type: Enkele les of taak

Omschrijving: Dit reflectie onderwijs kan gebruikt worden om studenten op een informele, ongedwongen wijze te laten reflecteren op hun eigen ideeën, verwachtingen, angsten, waarden, hoop rondom de dood, hun eigen dood, maar ook de dood in het algemeen. Dit wordt gedaan aan de hand van de kaarten van Death Café (zie ook https://deathcafe.com/what/).

Dit onderwijs toont hoe palliatieve zorg een casus kan zijn binnen werkvormen die ook een ander overstijgend doel hebben zoals reflecteren. Een arts die zicht heeft op zijn eigen houding, gevoelens en gedachten t.a.v. de dood en geleerd heeft daarover te praten zal beter in staat zijn ook met zijn patiënt te spreken over diens verhouding tot de dood en de patiënt te steunen in zijn noden t.a.v. een naderende dood.
Toolbox-ID: 2945

Ontwikkelaar: Pasemeco

Laatst bijgewerkt: 2020

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Zelfzorg

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal