Zorgmijding onder dak- en thuislozen: lessen uit de werkwijze van straatpastors en geestelijk verzorgers

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Sinds 2016 doet het VUmc, samen met o.a. het NIVEL2, Erasmus MC, Leger des Heils, HVO Querido en de Nederlandse Straatdoktersgroep onderzoek naar passende palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Tijdens dit onderzoek kwam vaak naar voren dat onder de groep dak- en thuislozen een doelgroep is die lastig in beeld te brengen is, zowel in onderzoek als in de praktijk. Die groep bestaat uit mensen die geen hulp zoeken of accepteren, en mensen die het zorgnetwerk niet begrijpen of waarbij de formele zorg niet aansluit.

Een handreiking met adviezen en aanbevelingen op basis van de werkwijze en ervaringen van geestelijk verzorgers, straatpastors, outreachend professionals en voormalig daklozen. Deze handreiking gaat niet specifiek over palliatieve zorg, omdat eerst meer inzicht nodig is in zorgmijding.

Achtergrondinformatie voor professionals in de maatschappelijke en medische zorg die in aanraking komen met mensen die dak- of thuisloos zijn en professionele zorg mijden.
Toolbox-ID: 2375

Ontwikkelaar: VUmc Expertisecentrum Palliatieve zorg, Kuria

Laatst bijgewerkt: 2018

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: