Palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn: een praktische handleiding

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: In Nederland stonden in 2017 ruim 30 duizend mensen geregistreerd als 'dak- en thuisloos', dat wil zeggen zij hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, slapen in de opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Wat houdt palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn (geweest) in? En hoe kan u deze zorg optimaal aan laten sluiten bij de zorgbehoeften en problemen van de doelgroep? De handreiking is bedoeld voor:
  • Hulpverleners, begeleiders, vrijwilligers en managers in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg (in het bijzonder de FACT-teams) die begeleiding bieden aan dak- en thuislozen en die meer willen weten over palliatieve zorg
  • Zorgverleners en managers in de algemene somatische zorg of palliatieve zorgvoorzieningen en die soms ook zorg geven aan dak- en thuisloze mensen.

  • Achtergrondinformatie voor docenten / studenten bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze specifieke doelgroep
Toolbox-ID: 2373

Ontwikkelaar: NIVEL; Anke de Veer (NIVEL) Barbara Stringer (GGZ inGeest, Hogeschool Inholland) Berno van Meijel (Hogeschool Inholland, Parnassia, VUmc/EMGO+,) Renate Verkaik (NIVEL) Anneke Francke (NIVEL, VUmc/EMGO+)

Laatst bijgewerkt: 2017

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Palliatieve zorg en organisatie

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: