Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis /gids voor de praktijk

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Deze gids is opgebouwd uit vier delen:
Deel een verduidelijkt diverse ontwikkelingen in de psychiatrie en palliatieve zorg. Daarna wordt de vertaalslag gemaakt naar palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis.
Deel twee geeft adviezen voor GGZ-instellingen om te komen tot beleid en/of een handboek palliatieve zorg voor de eigen instelling.
Deel drie reikt thema’s aan voor de praktijk en laat zien wat op het terrein van de palliatieve zorg al is ontwikkeld en ingevoerd.
Deel vier biedt een kader om per fase van de palliatieve zorg thema’s en symptomen, die kunnen optreden, onder te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan richtlijnen die – grotendeels – kunnen overeenkomen met de richtlijnen in de reguliere palliatieve zorg, maar ook aan adviezen als deze richtlijnen niet afdoende zijn. De indeling sluit aan bij de definitie van de WHO over palliatieve zorg.

Achtergrondinformatie voor docenten en studenten.
Toolbox-ID: 2369

Ontwikkelaar: AGORA werkgroep palliatieve zorg in de psychiatrie

Laatst bijgewerkt: 2012

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Palliatieve zorg en organisatie

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master
  • Medisch specialist
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: