Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: De hulpmiddelen zijn ontwikkeld binnen het project ‘Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies, in relatie tot ethische vragen over “wat is goede palliatieve zorg” voor mensen met een verstandelijke beperking’. Dit project is uitgevoerd met subsidie van ZonMw binnen het programma ‘Palliatieve Zorg’. Deze NIVEL handreiking helpt je bij besluitvorming in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking mbt verhuizen en medische beslissingen. Voor zorgverleners zijn er ook twee compacte besluitvormingskaarten ontwikkeld. Voor familie is er een brochure die kan helpen bij de besluitvorming. Alle hulpmiddelen kun je downloaden op deze site kennispleingehandicaptensector.nl.

Men kan bijvoorbeeld oefenen door a.d.h.v. een casus de hulpmiddelen in te zetten.
Toolbox-ID: 2363

Ontwikkelaar: Nienke Bekkema (NIVEL) Anke de Veer (NIVEL) Annemieke Wagemans (KoraaLgroEp) Cees Hertogh (EMgo+/VUMc) Anneke Francke (NIVEL en EMgo+/VUMc)

Laatst bijgewerkt: 2018

Medium:
  • Website

Onderwerpen:
  • Stervensfase

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: