Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Bovengenoemde standaard is door de aard van het onderwerp nogal beschouwend van karakter. Omdat deze samenvatting beoogt de arts bij dagelijkse concrete praktijkvragen te ondersteunen is ervoor gekozen om de opbouw van de Standaard niet over te nemen, maar de inhoud op een praktijkgerichte manier samen te vatten.
Doelstelling van deze standaard is de AVG (en andere medici) een praktisch stappenplan te bieden t.b.v. zorgvuldige besluitvorming rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van de uitgangspunten is niet gebaseerd op onderzoek, maar op ervaringsdeskundigheid.
Toolbox-ID: 2359

Ontwikkelaar: NVAVG

Laatst bijgewerkt: 2014

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Stervensfase

Opleidingsniveau:
  • Medisch specialist
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: