Voltooid leven is een veel te rooskleurige term

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Artikel waarin gesteld wordt (op basis van onderzoek) dat de term 'voltooid leven' te rooskleurig is. Uit onderzoek blijkt dat de term 'voltooid' leven de lading helemaal niet dekt. Die term is véél te rooskleurig en doet geen recht aan de onderliggende ervaring: voltooid heeft een montere ondertoon en suggereert een afgerond leven, maar zo wordt een veel rauwere, tragische werkelijkheid van teleurstellingen en angsten verdoezeld.

Algemene (basis) kennis over actuele maatschappelijke ontwikkelingen en discussies over palliatieve zorg (incl. beslissingen rond het levenseinde, euthanasie, voltooid leven). Ter voorbereiding op een groepsgesprek of Lagerhuisdiscussie.
Toolbox-ID: 2332

Ontwikkelaar: Els van Wijngaarden (onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en docent ethiek aan Hogeschool Windesheim) en Carlo Leget (hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht)

Laatst bijgewerkt: mei 2015

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Proactieve zorgplanning

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: